General Information

Biography

Fatih Güneş 1987 Antalya doğumlu olup aslen Ünye-Ordu'ludur. İlk öğrenimini Samsun'un Çarşamba ilcesinde, ortaogretimini ise Ünye Mehmet Refik Güven Anadolu Öğretmen Lisesinde tamamlamıştır. Lisans egitimini 2012 yılında İstanbul Universitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlamıştır. 2013 yılında ÖYP kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi kürsüsüne araştırma görevlisi olarak atanmaya hak kazanmıştır. 2014 yılından itibaren ise Lisans üstü eğitimi almak üzre ÖYP kapsamında kadrosu Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne aktarılmıştır. Bu çerçevede Marmara Üniversitesi Kamu Hukuku alanında yüksek lisans yapan Güneş, halihazırda doktora egitimine aynı kurumda devam etmektedir.

Institutional Information

Unit
Institute of Social Sciences