Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

PEDIATRIK KRANIOFARENGIOM TEDAVISINDE 2010-2018YILLARINDA MARMARA ÜNIVERSITESI LGK DENEYIMIMIZ

Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019, vol.29, pp.179

Metastatik Hastalık

VIII. Multidisipliner Nöroonkoloji Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 6 - 07 November 2015

Linkage analysis identifies a novel locus for MRI negative generalized tonic clonic epilepsy

Congress of Neurological Surgeons annual meeting, san diego, United States Of America, 17 - 20 September 2007

Books & Book Chapters

Progresyon Sonrası Glioblastomda Bir Tedavi Seçeneği Olarak Yeniden Işınlama

in: Türkiye Klinikleri Tıbbi Onkoloji-Özel sayı, Fulden Öncü Yumuk, Editor, Klinik Bilimler, Ankara, pp.43-49, 2019

İNTRAKRANİAL VASKÜLER MALFORMASYONLARIN EMBRİYOLOJİSİ VE GENETİĞİ

in: KLİNİK BİLİMLER DERGİSİ-BEYİN CERRAHİSİ ÖZEL SAYISI, NEZİH ÖZKAN, Editor, TÜRKİYE KLİNİKLERİ, Ankara, pp.1-6, 2019