Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Grand National Assembly of Turkey: A Decline in Legislative Capacity

PS-POLITICAL SCIENCE & POLITICS, cilt.52, ss.273-274, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Financing political parties and electoral campaigns in Turkey

PARTY POLITICS IN TURKEY: A COMPARATIVE PERSPECTIVE, ss.61-79, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Islamic law from historical foundations to contemporary practice.

SIXTEENTH CENTURY JOURNAL, cilt.37, sa.3, ss.909-912, 2006 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

THE BLACK-SEA ECONOMIC COOPERATION PROJECT - A REGIONAL CHALLENGE TO EUROPEAN INTEGRATION

INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCE JOURNAL, cilt.45, sa.4, ss.549-557, 1993 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Election security in Turkey

Orient, cilt.61, ss.41-52, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İstanbul’un Koruma Planlaması Sorunsalı: Yıkma/Yapma Çelişkisi

Strategic Public Management Journal, cilt.5, sa.9, ss.15-27, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İstanbul İlçe Belediyelerinin Dış İlişkileri

Yönetim Akademisi, cilt.1, ss.303-316, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Kültür Politikasının Kurumsallaşma Sürecine Genel Bir Bakış

Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.57-70, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Recent developments in the Turkish economy

Orient : deutsche Zeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur des Orients, cilt.58, ss.7-15, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Milletvekillerinin Yasama ve Denetim Faaliyetleri ve Rolleri 1935 2007

Yasama Dergisi, ss.5-34, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Parliamentary Questions in Turkey

The Journal of Legislative Studies, cilt.13, sa.4, ss.539-557, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Demokratikleşme ve Sivil Toplum İlişkisiÜzerine Bir Not

Yeni Türkiye, ss.102-105, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Seçim Güvenliği Hakkında Kısa Bir Not

13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu, Gaziantep, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2019, sa.2295, ss.1327-1333

Ethical Aspects of Sustainability

3rd International Conference on Urban Studies, Strasbourg, Fransa, 27 - 28 Ekim 2018

Constraints to Livestock Development Policy in Chad

IV. Stratejik Kamu YönetimiSempozyumu, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Ekim 2018, ss.49-71

Total Quality Management in Metropolitan Municipalities in Turkey

VI. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Eylül 2018, ss.517-529

Belediyelerin Geleceği ve Sürdürülebilirlik

Büyükçekmece 1. UluslararasıYerel Yönetimler Kongresi, 14 - 15 Mayıs 2017

Kamu Yönetiminde Stratejik Planlamanın Yeniden Ziyareti: Sorunlar ve Öneriler

KAYFOR Uluslararası 14. Kamu Yönetimi Platformu, Van, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, ss.99

Total Quality Management in metropolitan Municipalities in Turkey

ECPR General Conference Oslo 2017, Oslo, Norveç, 6 - 09 Eylül 2017

The Importance of Coordination in the Strategic Plans in the Context of Global Governance

5th International Blue Black Sea Congress, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2016

Democratic Governance and Performance in Turkey

Israeli Democracy Institute, Kudus, Endonezya, 11 - 12 Aralık 2016

Women MPs Legislative Activities in Turkey, 2002-2015: A logit Analysis

10th ECPR General Conference, Prag, Çek Cumhuriyeti, 7 - 10 Eylül 2016

Parliament’s Influence in Policy-making Process: Turkey in Comparative Perspective

PADEMIA Annual Conference 2016, Brüksel, Belçika, 19 - 21 Mayıs 2016

Funding of political parties and electoral campaigns in Turkey

Elected bodies: transparency of functioning and accountability, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Mayıs 2015

The Impact of the Council of Europe s Conditionality on Party Law in Turkey

4. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ SİYASET, EKONOMİ VE TOPLUM, İstanbul, Türkiye, 25 - 26 Kasım 2013, ss.401-417

Kitap & Kitap Bölümleri

The Grand National Assembly of TurkeyA Decline in Legislative Capacity

Legislative Decline in the 21st Century, Irina Khmelko, Rick Stapenhurst, Michael L. Mezey, Editör, Routledge, New York, ss.82-93, 2020

Giriş: Siyaset ve Kültür Kesişmesi

Siyaset ve Kültür Kesişmesi, Deniz Vardar,Isabelle Depret, Editör, Hümanist, İstanbul, ss.33-38, 2019 Creative Commons License

Implementation and enforcement of international anti-corruptionconventions in Turkey

Siyaset Kültür Kesişmesi, Deniz Vardar,Isabelle Depret, Editör, Hümanist, İstanbul, ss.278-308, 2019 Creative Commons License

Financing Political Parties and Electoral Campaigns in Turkey

Party Politics in Turkey, A Comparative Perspective, Sayarı Sabri,Ayan Musil Pelin,Demirkol Özhan, Editör, Routledge, London/New York , Oxford, ss.61-79, 2018 Creative Commons License

SGI Turkey 2016

Bertelsmann Stiftung, Gütersloh, 2016

Yeni Kamu Yönetimi Yaklaşımı ve Türkiye’de Yerel Yönetimlerde Etik Sorunlar

Türkiye de Yeni Kamu Yönetimi Yerel Yönetim Reformu, Yüksel Demirkaya, Editör, Aryan Basım Yayın ve Tanıtım, İstanbul, ss.411-434, 2016

New Public Management Approach and Ethical Issues in Local Administrations in Turkey

New Public Management in Turkey Local Government Reform, Yüksel Demirkaya, Editör, Routledge, New-York, ss.157-176, 2016

Türkiye’de Siyasetin Finansmanı

Türkiye de Siyasal Yaşam Dün Bugün Yarın, Mehmet Kabasakal, Editör, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul, ss.415-446, 2016

KAMU YÖNETİMİNDE ÇIKAR ÇATIŞMASI

KAMU ETİĞİ AKADEMİK ARAŞTIRMALARI I, Şermin Korkusuz Gaye Keylan, Editör, Fersa Ofset, Ankara, ss.286-373, 2009

Yeni Bir Siyasi Partiler Yasasına Doğru Öneriler: Liderlik, Adaylık ve Finansman

Ergun Özbudun'a Armağan C.2, Yazıcı, Serap vd., Editör, Yetkin Yayınları, Ankara, ss.257-266, 2008

Political finance, conflict of interest and accountability: implications for democracy

Corruption and Democracy Political finances Conflict of Interest Lobbying Justice, Alexander Seger, Editör, Council of Europe, Strasbourg, ss.69-82, 2008

Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Önerileri

Siyasi Partiler ve Seçim Kanununda Değişiklik Önerileri, , Editör, TESAV, Ankara, ss.21-28, 2005

Turgut Özal'ın Güneydoğu ve Kürt Sorununa Bakışı

Kim Bu Özal Siyaset, İktisat, Zihniyet, Sezal, İhsan, Dagı, İhsan, Editör, Boyut Kitapları, İstanbul, ss.103-150, 2003

Türkiye’de Parlamento Reformu: Tarihsel Bir Değerlendirme

TBMM’nin Etkinliği, İlter Turan, Editör, Tesev Yayınları, İstanbul, ss.31-62, 2000 Creative Commons License

Reforming Parliamentary Procecedure in Turkey

Aspects of Democratization in Turkey, Ruşen Keleş, Ömer Faruk Gençkaya and Yasushi Hazama, Editör, Inst. of Developing Economies, Tokyo, ss.2-21, 1999

Türk Siyasal Sisteminde Kurucu Meclis: 1961 ve 1981 Deneyimlerinin Karşılaştırılması

27 Mayıs 1960 Devrimi Kurucu Meclis ve 1961 Anayasası, Kili, Suna, Editör, Boyut, İstanbul, ss.15-32, 1998

Causes and Consequences of Domestic and International Conflict in Turkey II

Hacia un Mediterraneo pacifico, Maria-Jose Cano and Francisco A. Munoz, Editör, Eirene, Granada, ss.191-198, 1997

Özal ve Güneydogu Sorunu: Demokratiklesme ve Entegrasyon

Devlet ve Siyaset Adami Turgut Özal, Ihsan Sezal, Editör, 20 Mayis Egitim, Kültür ve Sosyal Dayanisma Vakfi, İstanbul, ss.56-65, 1996

Turkey's Experience with the Foreign Investment Law

The Contribution of Turkey for Reconstruction and Development of Palestine, Hasan Köni, Editör, Ankara University and FNS, Ankara, ss.233-240, 1995

Democratization and Legislative Development in the Middle East: The Case of Turkey

Democratization in the Middle East, Ahmad Abdul Razzaq Shikara and Ömer Faruk Gençkaya, Editör, JETRO IDE, Tokyo, ss.81-130, 1994

The Kurdish Issue in Turkish Politics

The Search for Peace in the Mediterranean Region Problems and Prospects, James Calleja,Hakan Wiberg and Salvino Busuttil in colaboration with Sanaa Osseiran and Peri Pamir, Editör, Mireva, Valletta, ss.187-212, 1994 Creative Commons License

Ansiklopedide Bölümler

Turkey

Congressional Quarterly Inc. , ss.676-683, 1998

Diğer Yayınlar