Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Involvement of Neuroactive Steroids in Pain, Depression and Anxiety

in: Pain in Psychiatric Disorders, FINN DAVID, LEONARD BRIAN, Editor, Mod Trends Pharmacopsychiatry, Karger, Basel, pp.94-103, 2015

Yaşlılarda ağrının kontrolü

in: Adı Eylül (Sağlıkta Yaşlılık), M.Nejat Gacar,Tijen Utkan,Hüsnü Efendi, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.233-255, 2009

Algoloji

in: Hayvanlarda akut ve kronik ağrı modellerinin değerlendirilmesi, Feyza Arıcıoğlu, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.299-324, 2004

Yaşlılarda ağrı tedavisinde genel kurallar

in: Yaşlılık çağında ağrı, Feyza Arıcıoğlu, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.95-111, 2003

Yenidoğanda ve çocuklarda farmakokinetik özellikler

in: Çocukluk çağında ağrı , Feyza Arıcıoğlu, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.245-254, 2002

Opioid analjezikler

in: Çocukluk çağında ağrı, Feyza Arıcıoğlu, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.281-300, 2002

Metrics

Publication

274

Citation (WoS)

1295

H-Index (WoS)

20

Citation (Scopus)

1080

H-Index (Scopus)

20

Thesis Advisory

21

Open Access

17
UN Sustainable Development Goals