Education Information

Education Information

 • 2003 - 2010 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Uluslararası İktisat (Dr), Turkey

 • 2000 - 2003 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Uluslararası İktisat (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1996 - 2000 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Economıcs, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  Avrupa Birliği Finans Piyasalarına Türk Finans Piyasalarının Entegrasyon Süreci Teorik ve Uygulamalı Bir Yaklaşım (İMKB Hisse Senedi Uygulaması)

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İktisat (Dr)

 • 2003 Postgraduate

  Fiyat ve Döviz Kuru İstikrarının Parasal Araçlarla Sağlanması

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İktisat (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • C2 Mastery English