Prof.Dr.

FATMA MELTEM ETİ PROTO


Güzel Sanatlar Fakültesi

İç Mimarlık Bölümü

İç Mimarlık Çevre Tasarımı Anasanat Dalı

Eğitim Bilgileri

1994 - 1996

1994 - 1996

Sanatta Yeterlik

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, İç Mimarlık Anasanat Dalı, Türkiye

1988 - 1990

1988 - 1990

Yüksek Lisans

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık (Yl) (Tezli), Türkiye

1984 - 1988

1984 - 1988

Lisans

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

1996

1996

Sanatta Yeterlik

Tarihsel süreç içinde dönemlerin sosyo - kültürel oluşumlarının tanığı olarak mobilya

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü

1990

1990

Yüksek Lisans

Malzeme ve Tasarım İlişkisi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık (Yl) (Tezli)

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İtalyanca

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İç Mimarlık

Akademik Unvanlar / Görevler

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü

2007 - Devam Ediyor

2007 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü

Yönetimsel Görevler

2006 - Devam Ediyor

2006 - Devam Ediyor

Erasmus Koordinatörü

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü

2015 - 2019

2015 - 2019

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü

2012 - 2019

2012 - 2019

Bölüm Başkanı

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü

2012 - 2019

2012 - 2019

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü

2012 - 2019

2012 - 2019

Fakülte Kurulu Üyesi

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü

2008 - 2019

2008 - 2019

Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, İç Mimarlık Anasanat Dalı

2007 - 2010

2007 - 2010

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, İç Mimarlık Anasanat Dalı

2007 - 2010

2007 - 2010

Bölüm Başkanı

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Stüdyo Serbest Mobilya II

Lisans

Lisans

Stüdyo İç Mekan I - B

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Mobilya Tasarımında Yeni Eğilimler

Sanatta Yeterlik

Sanatta Yeterlik

Duygusal Tasarım

Lisans

Lisans

Stüdyo Serbest Mobilya III

Lisans

Lisans

Konsept Mobilya Tasarımı

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Konsept Mobilya Tasarımı

Lisans

Lisans

Stüdyo Serbest Mobilya 1

Yönetilen Tezler

2004

2004

Yüksek Lisans

Gazhanelerin yeniden işlevlendirilmesi

Eti Proto F. M. (Danışman)

A.ERCİVAN(Öğrenci)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

FURNITURE DESIGN WITH 3D PRINTING TECHNOLOGY

Eti Proto F. M.

2 ND INTERNATIONAL 'EDUCATION IN INTERIOR ARCHITECTURE' SYMPOSIUM THE PRODUCTION, TRANSFORMATION, TRANSITION AND IMPLEMENTATION OF KNOWLEDGE, cilt.2, ss.108-117, 2020 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

2020

2020

BAUHAUS ATELIER IN CONTEMPORARY DESIGN EDUCATION: PRODUCING TOGETHER

Eti Proto F. M. , Uludüz Ç. , Akdere A.

2 ND INTERNATIONAL 'EDUCATION IN INTERIOR ARCHITECTURE' SYMPOSIUM THE PRODUCTION, TRANSFORMATION, TRANSITION AND IMPLEMENTATION OF KNOWLEDGE, cilt.2, ss.89-98, 2020 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

2019

2019

Learning by Doing Teamwork and change of perspective through design

Eti Proto F. M.

100 Years of Bauhaus, no.1, ss.1-2, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

İç Mekan Tasarımının Öğretici Potansiyeli: Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Ayla Oktay Okul Öncesi Eğitim Uygulama Birimi Örneği

Soyupak İ., Eti Proto F. M.

Marmara Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, cilt.9, no.9, ss.7-19, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim Mekânlarına Yönelik Bilişsel Gelişimi Destekleyici Mobilya Önermeleri

SOYUPAK İ., ETİ PROTO F. M.

İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi (Inonu University Journal of Art and Design), cilt.8, ss.82-100, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Proje ADA

ETİ PROTO F. M.

Arkitera Web Yayın, 2016 (Hakemsiz Dergi)

2016

2016

Erken Cumhuriyet Döneminde Süreli Yayınlarda Mobilya

KAYA E., ETİ PROTO F. M.

Aydın Sanat Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Türkiye de Mobilya Sektöründe Tasarım Algısı ve Tasarımcının Rolü

KAYA E., ETİ PROTO F. M.

Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Dergisi, ss.197-210, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Yenilebilir Tasarım

ETİ PROTO F. M.

Mimarizm, ss.4, 2015 (Hakemsiz Dergi)

2011

2011

Akdeniz Tasarımı 2011 Yarışması

ETİ PROTO F. M.

Tasarım Gazetesi, ss.4, 2011 (Hakemsiz Dergi)

2010

2010

Akaretler Row Houses

ETİ PROTO F. M.

Domus web, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

2010

2010

Senza Identita

ETİ PROTO F. M.

Domus International, ss.10, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

identityLESS

Eti Proto F. M.

Domus web, cilt.2009, no.2009, ss.1, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

“Duygusal Tasarım: Gündelik Objelerde Kullanıcıyı Okumak”

Eti Proto F. M. , Gönülkirmaz Y., Akdere A., Doğan G., Erkan T.

Türkiye’deki İç Mimarlık Eğitiminin Tarihi, Gelişimi ve Geleceği Ulusal Sempozyumu İTÜ Mimarlık Fakültesi, 19-21 Aralık 2019, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2019

2019

2019

Furniture Design Education with 3D Print Technology

Eti Proto F. M. , Koç Sağlam C.

FABLEARN CONFERENCE 2019, Ancona, İtalya, 20 - 22 Kasım 2019 Creative Commons License

2019

2019

GÜNÜMÜZ TASARIM EĞİTİMİNDE BAUHAUS ATÖLYESİ: BİRLİKTE ÜRETMEK

Eti Proto F. M. , Uludüz Ç. , Akdere A.

II International Symposium ‘Education’ in Interior Architecture’in German-Turkish Research, Education And Innovation Year, Ankara, Türkiye, 14 - 15 Mayıs 2019

2019

2019

3D Baskı Teknolojisi ile Mobilya Tasarımı

ETİ PROTO F. M.

II International Symposium ‘Education’ in Interior Architecture’in German-Turkish Research, Education And Innovation Year, 14 - 15 Mayıs 2019

2017

2017

Proje ADA Kampüs Mekanlarının Kullanımına Özgün Önermeler

Eti Proto F. M.

Ekoller Buluşuyor, İstanbul, Türkiye, 04 Aralık 2017

2016

2016

Mobilya Sektöründe Üretici ve Tasarımcı Etkileşimi Günümüzde Türkiye Örneği

Kaya E., Eti Proto F. M.

İçmimarlık Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Haziran 2016

2015

2015

TÜRKİYE DE MOBİLYA SEKTÖRÜNDE TASARIM ALGISI VE TASARIMCININ ROLÜ

Kaya E., Eti Proto F. M.

1. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım kongresi, Kocaeli, Türkiye, 13 - 14 Kasım 2015, ss.23-24

Kitap & Kitap Bölümleri

2007

2007

Pinocchio Design

Eti Proto F. M. , Arslan J., Proto L.

‘Turkish Touch in Design/Tasarıma Türk Dokunuşu’ , Nurus, Editör, Tasarım Yayınları, İstanbul, ss.118-121, 2007

2004

2004

Being Mediterranean

Eti Proto F. M.

Medesignforme del Mediterraneo, Alinea Editrice, Editör, Alinea Editrice, Florence, ss.185-192, 2004

Tasarım

Ağustos 2018

Ağustos 2018

Cube Table

Bina Tasarımı / İç Mimari Projesi

Eti Proto F. M.

Ocak 2015

Ocak 2015

hamam lamp

Bina Tasarımı / İç Mimari Projesi

Eti Proto F. M.

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Sanat & Tasarım Dergisi

Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Aralık 2019

Aralık 2019

İÇLİS I İç Mimarlık’ta Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu

Bildiri (Özet)

Kasım 2019

Kasım 2019

Türkiye’deki İç Mimarlık Eğitiminin Tarihi, Gelişimi ve Geleceği

Bildiri (Tam Metin)

Ağustos 2019

Ağustos 2019

Diğer Ülkelerden Üniversiteler Tarafından Desteklenmiş Proje

Universita Degli Studi di Roma La Sapienza, İtalya

Ocak 2019

Ocak 2019

SANAT VE TASARIM DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2019

Ocak 2019

TASARIM + KURAM

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2018

Aralık 2018

Tasarıma Dair Güncel Söylemler

Bildiri (Tam Metin)

Ocak 2017

Ocak 2017

TASARIM + KURAM

Hakemli Bilimsel Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Haziran 2019

Haziran 2019

Bauhaus'u Anlamak Birlikte Üretmek

Sanatsal Faaliyet Organizasyonu

Eti Proto F. M. , Boncukçu Y., Uludüz Ç. , Odabaşıoğlu S., Müstecaplıoğlu M. A. , Satkın M. B. , et al.
İstanbul, Türkiye

Temmuz 2018

Temmuz 2018

'FUrniTURE' 3 Boyutlu Yazıcı Teknolojisi ile Mobilya Tasarım Sergisi

Sanatsal Faaliyet Organizasyonu

Eti Proto F. M.
İstanbul, Türkiye

Haziran 2013

Haziran 2013

Marmara Üniversitesi GSF 6.Uluslararası Öğrenci Trienali

Sanatsal Faaliyet Organizasyonu

Ilgın İ. D. , Saygı S. , Bağrışen Y., Öztürk S. , Vagtborg E. , Eti Proto F. M. , et al.
İstanbul, Türkiye

Akademik Dolaşım Faaliyetleri

2019 - 2019

2019 - 2019

Erasmus Programı

Ders Verme

Roma Güzel Sanatlar Akademisi, İtalya

Ödüller

Nisan 2020

Nisan 2020

Silver A’Design Award Winner

A'design Award

Eylül 2007

Eylül 2007

The Skin of Corian

Dupont

Sanatsal Etkinlik

Eylül 2019

Eylül 2019

plastica d'AMARE

Eti Proto F. M. , Proto L.

Haziran 2019

Haziran 2019

Bauhaus'u Anlamak Birlikte Üretmek

Eti Proto F. M. , Boncukçu Y., Uludüz Ç. , Odabaşıoğlu S. , Müstecaplıoğlu M. A. , Satkın M. B. , et al.

Mayıs 2019

Mayıs 2019

‘Eşik’ sergisi katılımı, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından organize edilmiştir,

Eti Proto F. M.

Mayıs 2019

Mayıs 2019

‘Sanat Tasarım ve Kadın’ sergisine katılım,

Eti Proto F. M.

Haziran 2018

Haziran 2018

3D printed FUrniTURE

Eti Proto F. M.

Ekim 2017

Ekim 2017

ADA Marmara Üniversitesi İyi Bir Komşudur

Eti Proto F. M.

Temmuz 2017

Temmuz 2017

‘A4' sergisine katılım, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından organize edilmiştir,

Eti Proto F. M.

Temmuz 2017

Temmuz 2017

Black / Tasarım Sergisi

Eti Proto F. M.

Temmuz 2015

Temmuz 2015

CuriosiTIES: A Curious Look on Ties-Kravata Meraklı Bakıs / 'my transparenTIE' sergisine katılım, Het Labo ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından organize edilmiştir,

Eti Proto F. M. , ILGIN İ. D.

Haziran 2014

Haziran 2014

Her Güzelin Bir Kusuru Var, Keçe ile Tasarladık Projesi

Eti Proto F. M.

Haziran 2014

Haziran 2014

Her Güzelin Bir Kusuru Var, Kimliksiz Projesi

Eti Proto F. M. , Ilgın İ. D.

Temmuz 2011

Temmuz 2011

Project Heracles: 200 Postcards from the Eurafrican Border’ yarışma sergisine katılım.

Eti Proto F. M.

Kasım 2010

Kasım 2010

‘Nişantaşı Sanat Parkı’, bank tasarımı ile katılım.

Eti Proto F. M.

Mart 2010

Mart 2010

‘Let’s stick together’ remix sergisine ürün ile katılım,

Eti Proto F. M.

Nisan 2006

Nisan 2006

‘ilk in Milano’ Turkish Touch in Milano, sergisine ürün tasarımı ile Pinocchio Design üyesi olarak katılım,

Eti Proto F. M. , Arslan J., Proto L.Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 3

h-indeksi (WOS): 1

Jüri Üyelikleri

Haziran-2018

Haziran 2018

Yarışma

ArchIST Awards for Interior Design - ArchIST

Ekim-2016

Ekim 2016

Yarışma

Mekan, İç Mimarlık Öğrencileri Diploma Projesi Yarışması - İstanbul Kültür Üniversitesi

Ocak-2010

Ocak 2010

Yarışma

Arkitera, İç Mimarlık Tasarım Yarışması - Arkitera

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

2010 - 2010

2010 - 2010

Türkiye'de İtalyan Üniversitesinin Kuruluşu İçin Yüksek Öğretim Kurumu (Yok) Tarafından Kurulan Araştırma Grubu Üyesi

Bulunmuyor

Marmara Üniversitesi, Turkey

2006 - 2007

2006 - 2007

‘Akdeniz Bölgesindeki Arkeolojik Parklarda Kullanılmak Üzere Yeni Metolojiler’ Konulu Araştırma Projesinde Cenova Üniversitesi Çalışma Gurubu Üyeliği

Bulunmuyor

Marmara Üniversitesi, Turkey

2005 - 2006

2005 - 2006

Tbmm Milli Saraylar Mobilya Arşiv Komisyonu Üyeliği

Bulunmuyor

Marmara Üniversitesi, Turkey