Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Internet Addiction and Depressıve Symptoms in Secondary School Students

Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi, vol.12, no.2, 2021 (Other Refereed National Journals)

Intimate Relationships and Abuse in University

Journal of Academic Research in Nursing, 2018 (Other Refereed National Journals)

Gazetelerde Bulunan Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinin incelenmesi

Journal of Academic Research in Nursing, vol.3, 2017 (Other Refereed National Journals)

Ninnilerle Büyümek

Journal of Academic Research in Nursing, vol.3, pp.28-32, 2017 (Other Refereed National Journals)

The Effect Of Childhood Trauma On Self Esteem In School Of Health Students In A Province Of Western Turkey

Life Science Journal-Acta Zhengzhou University Overseas Edition, vol.11, pp.749-757, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hastaların Perspektifinden: Kronik Şizofrenide İyileşme

5. Uluslararası ıx. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2018

Gazetelerde bulunan kadına yönelik şiddet haberlerinin incelenmesi

2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, 5 - 06 October 2017

Üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığı ve aile sorunlarının incelenmesi

IV. UluslararasI VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6 - 09 November 2016

Yakın İlişkilerde İstismar

1. Ulusal Şiddeti Anlamak Kongresi, Turkey, 12 - 14 November 2015