Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Potential Risks and Their Analysis of the Apparel & Textile Industry in Turkey: A Quality-Oriented Sustainability Approach

FIBRES & TEXTILES IN EASTERN EUROPE, cilt.26, sa.6, ss.30-42, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Knee rehabilitation using an intelligent robotic system

JOURNAL OF INTELLIGENT MANUFACTURING, cilt.20, sa.2, ss.195-202, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

GRIPPEX - A HYBRID EXPERT SYSTEM FOR SELECTING ROBOT GRIPPER TYPES

INTERNATIONAL JOURNAL OF MACHINE TOOLS & MANUFACTURE, cilt.32, sa.3, ss.349-360, 1992 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

CAD OF DEVICES FOR GRIPPING PRISMATIC COMPONENTS

ROBOTICA, cilt.10, ss.229-237, 1992 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

AN EXPERT SYSTEM FOR SELECTION OF ROBOT GRIPPERS

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, cilt.5, ss.289-300, 1992 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

DBGRIP - A LEARNING EXPERT SYSTEM FOR DETAILED SELECTION OF ROBOT GRIPPERS

INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH, cilt.29, sa.8, ss.1549-1563, 1991 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An Expert System for Generating Contact Configurations for Robot Gripper Jaws

Proceedings Of The Institution Of Mechanical Engineers Part D-Journal Of Automobile Engineering, cilt.205, ss.239-244, 1991 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

On the Synthesis of Constaint Systems for Stable Work Holding

Proceedings Of The Institution Of Mechanical Engineers Part D-Journal Of Automobile Engineering, cilt.205, ss.233-237, 1991 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sağlık Hizmetlerinde İş Kazaları ve Kesici-Delici Alet Yaralanma Araştırmaları Üzerine Bir Değerlendirme

Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, cilt.17, sa.2, ss.135-182, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Smart Multimodal Augmented Reality Application Skill Training For Preoperative Procedures

International Journal of Informatics Technologies, cilt.13, sa.1, ss.57-63, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Tekstil Sektöründe İstihdam ve İş Kazalarının Analizi

Tekstil ve Mühendis, sa.112, ss.344-354, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Holistic Approach of Sustainability to Economics, Etics, Environment, and Quality of Life Time of Production

Global Journal of Business, Economics and Management, cilt.7, ss.49-61, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Tershanelerde Meydana Gelen Is Kazalari Uzerine Bir Değerlendirme-Bolum1

Tershane, ss.24-27, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kimya Sektöründe Olası İş Güvenliği Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yönetimi

Türkiye İş Güvenliği İş Adamları Derneği (TİGİAD), sa.37, ss.84-91, 2016 (Hakemsiz Dergi)

İnşaat Sektörü ve Kazı Uygulamalarında İş Güvenliği Önlemleri

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Bülteni, sa.65, ss.9-11, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Çalışanlarının İş Kazası Şiddet

Türk Tabipler Birliği, Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, ss.33-38, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Regarding the Sustainable Development Strategies and Perspectives of Consumers on the Lifecyle Time of Products and Service

Journal of Economics, Business and Management (JOEBM), cilt.4, sa.6, ss.430-433, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çağrı Merkezlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısında Değerlendirilmesi

Ankara Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.1-29, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yapı Sektöründe Yüksekte Çalışma Koşullarında Meydana Gelen İş Kazalarının Neden Sonuç İlişkisinin İncelenmesi

Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi (APJES), cilt.4, sa.2, ss.13-24, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İş Güvenliği Kültürü Oluşumunda Eğitimin Etkisi

Safety and Health, ss.114-128, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Istanbul Journal of Social Sciences

Financial Losses in Labour Accidents, sa.6, ss.66-83, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Stability and Behaviour of Parallel Sided Workpieces Held by a Robot Gripper

Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, cilt.22, ss.55-64, 1998 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Qualitative Analysis of Static and Kinematic Behaviour of Parallel Sided Workpieces Held by a Robot Gripper

Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, cilt.16, ss.331-338, 1992 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Regarding the Sustainable Development Strategies and Perspectives of Consumers on the Lifecyle Time of Products and Service

3rd International Conference on Innovation in Economics and Busines (ICIEB 2016) February 3-4, 2016; Florence, Italy, 2016., Florence, İtalya, 3 - 04 Şubat 2016

Applied Mathematics Analysis of the Multibody Systems

1st International Conference on Analysis and Applied Mathematics (ICAAM), Gümüşhane, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2012, cilt.1470, ss.222-224 identifier

Dynamic Simulation of Wheel Setss for Railway Raylı Taşıt Tekerlek Takımının Çoklu Gövdeli Dinamik Benzeşimi

TOK Turkish National Comitee of Automatic Control 2012 National Meeting, Niğde, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2012

Multibody Railway Vehicle Dynamics Using Symbolic Mathematics

ICAAM 2012 First International Conference on Analysis and Applied Mathematics, Gümüşhane, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2012

Analysis of the Differential Algebraic Equations DAEs for Multibody Dynamics

Proceedings of the International Conference on Applied Analysis and Algebra, İstanbul, Türkiye, 20 - 24 Haziran 2012

An Efficient Path Planning Strategy for a Snake Robot

IMS2010: 7th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems, Sarajevo, Bosna-Hersek, 01 Haziran 2010, ss.1-11

Intensive Insulin Therapy of Type 1 Diabetes by Fuzzy Based Controller

Proc.of 7th Int.Symp. on Intelligent and Manuf. Systems (IMS 2010), Saraybosna, 01 Ocak 2010, ss.272

Genetic Coding Application to Synthesis of Planar Mechanisms

5th International Advanced Technologies Symposium (IATS09), Karabük, Türkiye, 13 Mayıs 2009, ss.13-15

• “Intelligent Control of A Robot Manipulator for Knee Rehabilitation

5 Th Int. Symposium on Intelligent Manufacturing Systems, Sakarya, Türkiye, 29 Mayıs 2006, ss.29-31

A Knowledge Base System for Selecting Papid Prototyping Systems

AYSU-INISTA 2004, İstanbul, Türkiye, 07 Haziran 2004, ss.1-5

An Intelligent Traffic Controller: A Prototype Expert System for Controlling A Junction

Turkish Automatic Control Comitee, Ankara, Türkiye, 09 Eylül 2002, ss.655-664

Uzman Sistemler ve Bazı Uygulamaları

Mühendislikte 20.yıl Sempozyumu, Zonguldak, Türkiye, 5 - 06 Ekim 1995

Knowledge Base of an Expert System for Synthesising Constraint Systems to Design Robot Grippers

5th Int. Machine Design and Production Conference, Ankara, Türkiye, 03 Nisan 1992, ss.16-18

An Expert System for Selection of Robot End-Effectors

1st World Congress on Expert Systems, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 05 Haziran 1991, ss.432-441

Kitap & Kitap Bölümleri

A Human - Machine Interface Design to Control an Intelligent Rehabilitation Robot System

Soft Computing Applications for Database Technologies, K.Anbumani,R.Nedunchezhian, Editör, Global Heritage Press , London, ss.247-270, 2010

A Human - Machine Interface Design to Control an Intelligent Rehabilitation Robot System

Soft Computing Applications for Database Technologies Techniques and Issues, , Editör, IGI Global Press, ss.247-270, 2010

Techniques for Intelligent Computer Aided Design

Artificial Intelligence in Design, D.T.Pham, Editör, Springer-Verlag , London, ss.1-26, 1990