Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Şemseddin Timurtâşî’nin Risâle fi’n-Nükûd İsimli Eseri

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - darulfunun ilahiyat, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1660 1661 Yılı Erdel Seferi ve Bütçesi 1660 1661 Campaign of Erdel and Its Budget

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Servet ve Güvenlik Arasında Osmanlı Sultanı

Türklük Araştırmaları Dergisi, cilt.14, ss.135-151, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mehmet Genc Osmanli Imparatorlugu nda Devlet ve Ekonomi

The Turkish Studies Association Bulletin, cilt.25, ss.83-88, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mehmet Genç Belgeden Modele Uzanan Bir Portre

Doğu Batı Düşünce Dergisi, ss.143-155, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Tarihini Dönemlendirme Meselesi ve Osmanlı Nasihat Literatürü

Divan Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, cilt.7, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Osmanlı Tatbikatında Selem

Tarımsal Üretime Yönelik Faizsiz Bir Finansman Yöntemi, Türkiye, 04 Ekim 2017

Osmanlı Fıkhı Çalışmalarının Dünü Bugünü ve Yarını

OSMANLI'DA İLM-İ FIKIH: ÂLİMLER, ESERLER VE MESELELER SEMPOZYUMU,İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA VAKFI (İSAR), 24 Aralık 2016

17 YÜZYIL OSMANLI YAZMA ESERLERİ HAKKINDA BAZI İSTATİSTİKSEL NOTLAR

"Sahn-ı Semandan Darülfünuna Osmanlıda İlim ve Fikir Dünyası" sempozyumu, 22 - 23 Aralık 2016

State Finances Economy and Imperial Expansion in Suleyman s Reign

Szigetvar, 1566 Commemorative Conference On the Siege of Szigetvar and Suleyman The Magnificient's and Miklos Zrinyi's Death, University Library of Pecs, 6 - 09 Ekim 2016

18th Century Anglo Ottoman Trade Sources and Source Use

INTERNATIONAL CONGRESS ON OTTOMAN STUDIES, Sakarya, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2015

Düstûru l Amel İsimli Risalesinde Devlet Maliyesine Dair Gözlemleri

Uluslararası Katip Çelebi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Haziran 2009, ss.183-201

XVII Yüzyılda Osmanlı Taşra Maliyesinde Değişim Diyarbakır da Defterdarlıktan Voyvodalığa Geçiş

IXth International Congress of Economic and Social History of Turkey, Dubrovnik, Hırvatistan, 20 - 23 Ağustos 2001

Tarihî Açıdan Osmanlı da Zekât Uygulamaları Organizasyon

(Tartışmalı İlmi İhtisas Toplantıları Dizisi– VII) ZEKÂT UYGULAMALARI, Türkiye, 24 Ekim 2016 - 25 Ekim 1016

Kitap & Kitap Bölümleri

Industry and Industrialization

Environment and Urbanism in the Ottoman Empire, Fehmi Yılmaz, Editör, İstanbul Medeniyet Üniversitesi-T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığo, İstanbul, ss.1-310, 2016

Sanayi ve Sanayileşme

Osmanlı İmparatorluğunda Çevre ve Şehir, Fehmi Yılmaz, Editör, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul, ss.271-285, 2015

Selçuklu'dan Cumhuriyet'e Şehir Yönetimi

TÜRK DÜNYASI BELEDİYELER BİRLİĞİ YAYINLARI, İstanbul, 2008

Osmanlı Maliyesi Kurumlar ve Bütçeler 2 Cilt

Osmanlı Bankası Tarih Araştırmaları Merkezi, İstanbul, 2006

Osmanlı Maliyesinde Malikane Uygulaması

Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2003

Osmanlılar Zamanında Zeytinburnu

Surların Öte Yanı Zeytiniburnu, Evren, Burçak, Editör, Zeytinburnu Belediyesi Yayınları, İstanbul, ss.40-55, 2003

Tarih Felsefesi Üzerine Denemeler

Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2001

Ansiklopedide Bölümler