General Information

Institutional Information: Institute Of Social Sciences

Metrics

Publication

6

Biography

Sanat ve Beşeri Bilimler Alanı


Film Eleştirisi

Sinema Kuramları

Sinema Tarihi

Sinema ve Estetik

Sanat Felsefesi