Education Information

Education Information

 • 1997 - 2002 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Public Finance, Turkey

 • 1994 - 1997 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Public Finance, Turkey

 • 1990 - 1994 Undergraduate

  Istanbul University, Faculty Of Political Sciences, Turkey

Dissertations

 • 2002 Doctorate

  Türk Vergi Sisteminde İktisadi İşletmelere Dahil Kıymetleri Değerleme

  Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı

 • 1997 Postgraduate

  Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Uygulamaları Açısından Sermaye Piyasası Araçlarının ve Kurumlarının Vergilendirilmesi

  Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı