Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÂYÎNEZÂDE MUHAMMED ŞEMSEDDÎN-İ SİROZÎ’NİN “ŞERH-İ MANZÛME-İ RÜSÛHΔ ADLI ESERİ

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, ss.313-344, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Rıza Tevfik in Fuzûlî nin Leylâ Ve Mecnûn u Üzerine Notları

Turkish Studies, cilt.8, ss.1517-1549, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Enderunlu Râsih Divanı’nda Klasik Dönem Sonrası Osmanlı ŞiirindekiDeğişimin Yansımaları

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, ss.231-243, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mesnevî Şârihi İsmâîl Rüsûhî i Ankaravî nin Şiirleri

TÜRK KÜLTÜRÜ İNCELEMELERİ, ss.215-278, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şeyh Galib ve Yayımlanmamış Şiirleri

Turkish Studies, sa.7, ss.2825-2855, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

EŞREF FEYZÎ’NİN HOŞ-EDÂ ADLI MANZUM SÖZLÜĞÜ

8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 22 - 26 Mayıs 2017

17. YÜZYIL ŞAİRİ HAYLÎ ÇELEBİ ve DİVANI

Al-Farabi I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 11 - 14 Mayıs 2017

Çemişgezekli Nasûh Efendi nin Tuhfe i Nushî Adlı Manzum Sözlüğü

International Conference on Humanities and Cultural Studies, 6 - 10 Kasım 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

ÂYÎNEZÂDE MUHAMMED ŞEMSEDDÎN-I SIROZÎ’NIN ÇELEBI SULTAN MEHMED’E ATFEDILEN ŞIIRE YAPTIĞI ŞERH: ŞERH-I MANZÛME-I ÇELEBI SULTÂN

Dîvânu Lugâti’t-Turk’ten Senglah’a Türkçe (Doğumunun 60. Yılında Mustafa S. Kaçalin Armağanı), Mehmet Ölmez, Tülay Çulha, Kübra Özçetin, Editör, KESİT YAYINLARI, İstanbul, ss.617-647, 2017