Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2003 - 2009 Doktora

  Marmara Üniversitesi, Türkiye

 • 1998 - 2003 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Türkiye

 • 1994 - 1998 Lisans

  Marmara Üniversitesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2009 Doktora

  İsmâîl Rüsûhî Ankaravî'nin Mesnevî Şerhi (Mecmû`atü'l-Letâ'if ve Matmûratü'l-Ma`ârif) I. cilt, çeviriyazı-inceleme

  Marmara Üniversitesi

 • 2001 Yüksek Lisans

  Pervane Beg Nazire Mecmuası (199b-230b) transkripsiyonlu, edisyon kritikli metin

  Marmara Üniversitesi