Education Information

Education Information

 • 1998 - 2004 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Department Of Economics, Turkey

 • 1995 - 1998 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Department Of Economics, Turkey

 • 1990 - 1994 Undergraduate

  Marmara University, Faculty Of Economic And Administrative Sciences, Economics, Turkey

Dissertations

 • 2004 Doctorate

  Parasal büyüklükleri belirleme ölçütlerinin izlenmesi: Avrupa Merkez Bankaları sistemi (ESCB) ve T.C. Merkez Bankası uygulamalarının analizi

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı

 • 1998 Postgraduate

  Türkiye iç borçlanmasının Avrupa, Almanya iç borçlanma politikalarıyla karşılaştırılması

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı