Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

An Analysis on Factors Affecting Back Awareness of Postmenopausal Women with Chronic Low Back Pain

Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, vol.2, no.1, pp.21-27, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Treatment Approaches for Spinal Osteoarthritis

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no.8, pp.807-815, 2019 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Miyofasyal Ağrı Sendromunda Alet yardımlı Yumuşak doku Mobilizasyonu(IASMT)’nin Etkinliği: Ön Sonuçlar.

Turk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, vol.30, no.1, pp.11, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Postmenopozal Dönemdeki Kronik Bel Ağrılı Kadınlarda Vücut Farkındalığının Ağrı, Kinezyofobi ve Fonksiyonel Durum İle İlişkisinin İncelenmesi

TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-FIZYOTERAPI REHABILITASYON, vol.29, pp.52, 2018 (Journal Indexed in ESCI)

Fizyoterapide Hasta Memnuniyet Ölçeğinin Türkçe Geçerliliği ve Güvenirliği

TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-FIZYOTERAPI REHABILITASYON, vol.29, pp.94, 2018 (Journal Indexed in ESCI)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Miyofasyal ağrı sendromunda alet yardımlı yumuşak doku mobilizasyonununun etkinliği: ön sonuçlar

3. ULUSAL FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, Turkey, 6 - 08 December 2018

Sağlıklı Bireylere Uygulanan Farklı Germe Tiplerinin Pedografik Analiz , Zıplama mesafesi , Denge üzerine Akut Dönem etkinliklerinin karşılaştırılması

Sağlıklı Bireylere Uygulanan Farklı Germe Tiplerinin Pedografik Analiz , Zıplama mesafesi , Denge üzerine Akut Dönem etkinliklerinin karşılaştırılması, 21 - 22 June 2018

Fizyoterapide Hasta Memnuniyet Ölçeğinin Türkçe Geçerliliği ve Güvenirliği

XIIV. Uluslararası Katılımlı Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Gelişmeler Kongresi, 25 April - 28 May 2018, vol.29, pp.94

Postmenopozal Dönemdeki Kronik Bel Ağrılı Kadınlarda Vücut Farkındalığının Ağrı, Kinezyofobi ve Fonksiyonel Durum İle İlişkisinin İncelenmesi

XIIV. Uluslararası Katılımlı Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Gelişmeler Kongresi, 25 April - 28 May 2018, vol.29, pp.52

Comparison of Effectiveness for İschemic Compression Therapy and Scapular PNF Technique on Pain, Sensor-Based Static Balance, Sleep, Shoulder Function After the Trapezius Muscle Trigger Point Treatment

Comparison of Effectiveness for İschemic Compression Therapy and Scapular PNF Technique on Pain, Sensor-Based Static Balance, Sleep, Shoulder Function After the Trapezius Muscle Trigger Point Treatment, 9 - 13 May 2018