Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İlim Geleneğimizde Öğretme ve Öğrenme Âdâbı Üzerine

Din ve Hayat, no.40, pp.68-71, 2020 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTAPLARINDAKİ KADER ÖĞRETİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Düzce Üniversitesi İlahiyat fakültesi Dergisi, vol.2, no.2, pp.50-65, 2018 (Other Refereed National Journals)

Öğretmenlerinin Görüşleri Doğrultusunda Din Ahlak ve Değerler Alanı Seçmeli Derslerine Dair Bir İnceleme

Route Educational and Social Science Journal, vol.3, no.1, pp.219-254, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Zernûcî nin Tûsî ye Eğitim Açısından Etkisinin İncelenmesi Talîmü l Müteallim fî Tarîki t Teallüm Âdâbu l Müteallimîn Örneği

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.48, pp.95-116, 2015 (Other Refereed National Journals)

Çevre ve Din Eğitimi İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Kitapları Üzerine Bir İnceleme

Değerler Eğitimi Dergisi, vol.12, no.27, pp.187-215, 2014 (Other Refereed National Journals)

Bir İnsan Haklan Meselesi Olarak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.38, pp.5-24, 2010 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de Din Derslerinde Vatandaşlık Eğitimi

dem dergi, no.3, pp.38-41, 2008 (National Non-Refereed Journal)

KentleşmeBağlamında Komşuluk

Diyanet Aylık Dergi, no.191, pp.16-18, 2006 (National Non-Refereed Journal)

Çocuğumuza Ramazanı Yaşatmak

Diyanet Aylık Dergi, no.178, pp.54-55, 2005 (National Non-Refereed Journal)

Eğitim Hakkında Görüşleri ve Ayşe Sıdıka Hanım

Tarih ve Toplum, vol.32, no.189, pp.51-55, 1999 (National Non-Refereed Journal)

Books & Book Chapters

Çocuğun Din Eğitiminde İlk Basamak: Aile

in: Peygamberimiz ve Çocuk, Elif Erdem,Hale Şahin, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, pp.57-66, 2020

Okullardaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri ve Sorunları

in: Türkiye’xxde Din Eğitimi ve Sorunları, KÖYLÜ MUSTAFA, Editor, DEĞERLER EĞİTİMİ MERKEZİ YAYINLARI, İstanbul, pp.49-82, 2018

AKAİD VE KELAM DERSİNİN ÖĞRETİMİ

in: İMAM HATİP LİSELERİNDE MESLEKİ DİN ÖĞRETİMİ, KESKİNER EMİNE, Editor, YEKDER YAYINLARI, İstanbul, pp.117-134, 2018

Cinsel Eğitim

in: Din Eğitiminde Çağdaş Konular, MUSTAFA KÖYLÜ, Editor, Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları, İstanbul, pp.333-358, 2012

Episodes in the Encyclopedia

OSMANLI 5 CİLT

Yeni Türkiye Yayınları, pp.359-366, 1999