Education Information

Education Information

 • 1995 - 2003 Doctorate

  Marmara University, Institute of Social Sciences, Din Eğitimi (Dr), Turkey

 • 1993 - 1995 Postgraduate

  Marmara University, Institute of Social Sciences, Din Eğitimi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1989 - 1993 Undergraduate

  Marmara University, Faculty of Theology, Turkey

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  Yabancı Okullarda Din Eğitimi, Robert Kolej - Mekteb-i Sultani (Galatasaray Lisesi) Örneği

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Eğitimi (Dr)

 • 1995 Postgraduate

  Ayşe Sıdıka`nın "Usul-i Talim ve Terbiye Dersleri" Kitabının Eğitim Açısından İncelenmesi

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Eğitimi (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • C1 Advanced English