Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Siyasal İletişimde Sorumluluğu Olmayan Güç Spin Doctor

Düşünen Siyaset, no.29, pp.197-222, 2014 (Other Refereed National Journals)

Ulusal İtibar Yönetiminde Kamu Diplomasisi

Düşünen Siyaset, no.29, pp.241-264, 2014 (Other Refereed National Journals)

Kurumsal İçinde Çözülmeyen Konular Dışarıya Taşarsa

Marketing Türkiye, no.170, pp.102-103, 2009 (National Non-Refereed Journal)

En Hissettirmeden Reklâm Yapanlar

Marketing Türkiye, no.151, pp.60-62, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Kurumsal Güven Kurum İçi İletişimden Geçer

Marketing Türkiye, no.145, pp.34-36, 2008 (National Non-Refereed Journal)

İŞLETMELERİN SOSYAL SORUMLULUKLARININ BAĞIMSIZ ONAYI: SA8000 VE HALKLA İLİŞKİLER

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, no.23, pp.247-258, 2005 (National Refreed University Journal)

İşletmelerin Sosyal Sorumluluklarının Bağımsız Onayı SA8000 ve Halkla İlişkiler

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, vol.1, no.23, pp.247-258, 2005 (Other Refereed National Journals)

Halkla ilişkilerde Sosyal Sorumluluğun ve Etiğin Uygulanabilirliği

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.4, pp.137-149, 2003 (National Refreed University Journal)

İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimini Etkinleştirmede İletişim Sürecinin Önemi

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Yıllık 2001, no.3, pp.269-281, 2001 (National Refreed University Journal)

Halkla İlişkilerde Kalite ve Kalitenin Arttırılması

Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, no.1, pp.133-142, 2001 (National Refreed University Journal)

İnsan Kaynakları Yönetiminde Etkin İletişimi Gerçekleştirme Koşulları

Marmara İletişim Fakültesi İletişim Dergisi, no.11, pp.357-371, 2001 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Relationship Between SNS Usage and Envy Among Turkish University Students

5.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Skopje, Macedonia, 27 - 30 June 2019

Algılanan Sosyal Kaytarma Davranışı ve Kurumdan Kaynaklanan Sebepler

5. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (INCSOS), Skopje, Macedonia, 27 - 30 June 2019, pp.337

Kişilerarası İlişkilerde İletişimi Etkileyen Bir Unsur Olarak Koku

USOS 2017 1. INTERNATIONALCONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Malaga, Spain, 18 - 24 September 2017, pp.376-377

Consumer Fanaticism and Parasocial Interaction

USOS 1.International Conference on Social Sciences, Malaga, Spain, 18 - 24 September 2017, pp.140

Toksik İletişimin Sosyal Dışlanma Üzerine Etkisi

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.1129-1130

Çatışma Stillerinde Dil İfadelerinin Sonuçlarına İlişkin Bir Değerlendirme

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.1007

Turizm Sektöründe Sosyal Bulaşma Aynı Madalyonun İki Yüzü

Selçuk Üniversitesi, 1. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi, Konya, Turkey, 28 - 30 May 2015, vol.3, pp.234-248

Televizyon Ekranından Turizm Ekonomisine Turizm Tüketiminde Dizi Filmlerin Etkisi

Selçuk Üniversitesi, 1. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi, Konya, Turkey, 28 - 30 May 2015, vol.2, pp.298-312

Çevresel Adalet ve Yoksulların Çevreciliği Toplum Temelli İletişim Etkinliklerine Eleştirel Bir Yaklaşım

Quo vadis: Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı, Artvin, Turkey, 15 - 17 October 2014, pp.635-654

Yaşam Boyunca Mahremiyet Ölümden Sonra İtibar Kadının İnsan Hakları Bağlamında Arama Motorlarında Unutulma Hakkı

5th International Conference on Women Studies: Neoliberal Discourse and Gender Equality, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 25 - 27 March 2015, vol.1, pp.593-606

Tüketim ve Meta Fetişizminin Televizyon Aracılığıyla Şekillendirilmesi Pişirme Şovları

Uluslararası Katılımlı VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Muğla, Turkey, 2 - 05 October 2013, vol.3, pp.525-548

Kuşaklararası İletişimsizlik Riski ve Yönetimi

VII. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Karabük, Turkey, 23 - 25 May 2013, pp.158-164

Siyasal İletişimde Sorumluluğu Olmayan Güç Spin Doctor

3rd Arab-Turkish Congress of Social Sciences- ATCOSS, İstanbul, Turkey, 2 - 04 May 2013

Ulusal İtibar Yönetiminde Kamu Diplomasisi

3rd Arab-Turkish Congress of Social Sciences- ATCOSS-2013, İstanbul, Turkey, 2 - 04 May 2013

Türkiye ve Ortadoğu Ülkeleri İle Kültürel Yakınlaşma Aracı Olarak Popüler Kültür Ürünleri Üzerine Bir Değerlendirme

I.Arab-Turkish Congress Of Social Sciences, (Arap-Türk Sosyal Bilimler Kongresi -ATCOSS-2010, Kültür ve Ortadoğu Araştırmaları), Ankara, Turkey, 10 - 12 December 2012, pp.321-348

Sınır Ticaretinde Kültürel Farklılıklardan Kaynaklanan Engellerin Aşılması Sürecinde Kültürlerarası İletişimin Önemi

1st International Border Trade Congress, (1. Uluslar arası Sınır Ticareti Kongresi), Kilis, Turkey, 4 - 06 November 2010, pp.442-449

Terör Ortamında Siyasal İletişim Etiği

II. Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Sempozyumu, Antalya, Turkey, 7 - 09 December 2010

İhanet mi Sadakat mi Whistleblowing

18.Ulusal İnsan Yönetimi Kongresi: İnsandan Kültüre Kültürden İnsana., İstanbul, Turkey, 11 - 13 October 2010

Whistleblowing

17. Ulusal İnsan Yönetimi Kongresi:Yapılanlar Yapılmayanlar ve Geri Dönüşleri, İstanbul, Turkey, 9 - 11 November 2009 identifier identifier identifier

Kurumsal İletişim ve Prensiplere Dayalı Kurumla Uyuşmazlık Davranışı Whistleblowing

Küresel Diyalog, Uluslararası DAVRAZ Kongresi, Isparta, Turkey, 24 - 27 September 2009, pp.1455-1477

İşletmelerin Sosyal Sorumluluk Çalışmaları Bağlamında Gerçekleştirdikleri İletişim Etkinliklerine Eleştirel Yaklaşım

Ulusal 1.Kurumsal Yönetim Yolsuzluk Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı, Edirne, Turkey, 11 - 14 June 2009, pp.295-308

Reklâm Kurulu Kararlarının Medyada Yarattığı Tepkiler Sansür mü Denetim mi

Ulusal Basından Sansürün Kaldırılışının 100. Yılı Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 10 October 2008, pp.355-372

Kadını Taciz ve İstismar Eden Medya Haberleri

Ulusal Medyada Kadın Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 06 March 2009

The Impact of Psychological Contracts Dimensions On Organizational Commitment: A Field Study of Academicians

4 th International Strategic Management Conference, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 19 - 21 June 2008, pp.955-959

Yazılı Basında Kadınlara Yönelik Bilgilendirici Haberler ve Medyanın Sosyal Sorumluluğu

Kadın Çalışmalarında Disiplinler arası Buluşma sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 04 March 2004, vol.2, pp.51-58

Books & Book Chapters

Ünlüler ve Medya Figürleriyle Varsayılan Yakınlık: Parasosyal Etkileşim

in: İletişim Araştırmaları ve Medya Analizleri Bulgular-Eleştiriler, Selma Koç Akgül-Betül Pazarbaşı, Editor, HiperYayın, İstanbul, pp.78-103, 2019

ÜNLÜLER VE MEDYA FİGÜRLERİYLE VARSAYILAN YAKINLIK: PARASOSYAL ETKİLEŞİM

in: İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI VE MEDYA ANALİZLERİ, SELMA KOÇ AKGÜL, BETÜL PAZARBAŞI, Editor, HİPERYAYIN, İstanbul, pp.78-103, 2019

İletişim

in: Davranış Bilimleri, Memet Zencirkıran, Editor, DORA, Bursa, pp.109-162, 2017

İzlenim Yönetimi

in: Davranış Bilimleri, Memet Zencirkıran, Editor, Dora, Bursa, pp.99-128, 2016

Duygusal ve Sosyal Bulaşma

in: Davranış Bilimleri, Memet Zencirkıran, Editor, Dora, Bursa, pp.291-321, 2016

Örgütsel Sahtekarlığın Gizli Maliyeti ve Örgütsel Güven

in: Örgüt Yönetiminde Duygular, Beliz Ülgen, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.207-230, 2016

Duygusal ve Sosyal Bulaşma

in: Davranış Bilimleri, Memet Zencirkıran, Editor, Dora Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.291-321, 2016

İzlenim Yönetimi

in: Davranış Bilimleri, Memet Zencirkıran, Editor, Dora Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.99-128, 2016

Örgütsel İletişim

in: Örgüt Sosyolojisi, Memet Zencirkıran, Editor, Dora Basım Yayın, Bursa, pp.291-336, 2015

Tracking the Aftermath of a Corporate Scandal from a Network Perspective: The Case of Roche in Turkey

in: Business Society and Politics Multinationals in Emerging Market International Business and Management, Amjad Hadjikhani,Ulf Elg,Pervez Ghauri, Editor, Emerald Ink Publishing, London, pp.303-325, 2013

Tracking the Aftermath of a Corporate Scandal from a Network Perspective: The Case of Roche in Turkey

in: Business Society and Politics, AMJAD HADJIKHANI, ULF ELG, PERVEZ GHAURI, Editor, Emerald, pp.303-325, 2012

Personel Seçim Sürecinde İşveren Markalama ve Örgütsel Çekiciliğin Önemi

in: Yönetimde İnsan Kaynakları Çalışmaları, Atilla Yelboğa, Editor, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.289-317, 2010

Pesonel Seçim Sürecinde İşveren Markalama ve Örgütsel Çekiciliğin Önemi

in: Yönetimde İnsan Kaynakları Çalışmaları, YELBOĞA , ATİLLA, Editor, Turhan Kitabevi, Ankara, pp.289-319, 2010

Çok Uluslu İşletmelerde Stratejik Planlama Sürecinde Halkla İlişkilerin Rolü

in: Çok Kültürlü Ortamlarda Halkla İlişkiler, Kurumsal İletişim ve Yönetim, Pınar Eraslan Yayınoğlu, Editor, İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.83-98, 2005

Çok Uluslu İşletmelerde Stratejik Planlama Sürecinde Halkla İlişkilerin Rolü

in: Çok Kültürlü Ortamlarda Halkla İlişkiler Kurumsal İletişim ve Yönetim, Pınar Eraslan Yayınoğlu, Editor, İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayın No:11, İstanbul, pp.83-98, 2005