Education Information

Education Information

 • 2003 - 2007 Doctorate

  Marmara University, Institute of Social Sciences, Turkey

 • 1994 - 1996 Postgraduate

  Marmara University, Institute of Social Sciences, Halkla İlişkiler (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1986 - 1991 Undergraduate

  Marmara University, Basın-Yayın Yüksekokulu, Gazetecilik Pr., Turkey

Dissertations

 • 2007 Doctorate

  Kurum içi iletişim ortamı ile kurumsal güven arasındaki ilişki ve bir alan araştırması

  Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Anabilim Dalı

 • 1996 Postgraduate

  İşletmelerde insan kaynakları yönetimini etkileştirmede iletişim sürecinin önemi

  Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Anabilim Dalı