Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Fetih Öncesi Osmanlı Sanatı ve Mimarisi

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, no.58, pp.307-314, 2021 (Journal Indexed in AHCI)

Roderick Cavaliero: Ottomania.The Romantics and the Myth of the Islamic Orient

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, no.39, pp.229-237, 2012 (Journal Indexed in AHCI)

Articles Published in Other Journals

Gnediç Seyahatnamesinden İzlenimler: Bir Rus Sanat Tarihçisinin Gözüyle 1894'te İstanbul

Sanat Tarihi Dergisi, vol.30, no.1, pp.709-739, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Yeniçeri Müzesi'ne Ait Yeni Bulunan Bir Çizim

Akdeniz Sanat Dergisi, vol.13, pp.265-276, 2019 (Other Refereed National Journals)

Rus Kaynaklarında Ayastefanos Anıtı'yla İlgili Yeni Bulgular

TÜBA Kültür Envanteri Dergisi, vol.14, pp.179-191, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Oluş Arık'la Asya'dan Anadolu'ya

Selçuklu Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, vol.1, pp.297-303, 2016 (Other Refereed National Journals)

Cumhuriyet Döneminde Ayasofya Yazarlığı Sanat Tarihi Literatürü Bağlamında Bir İnceleme

Sanat Tarihi Dergisi, vol.24, no.1, pp.53-71, 2015 (Other Refereed National Journals)

Gülru Necipoğlu, Osmanlı İmparatorluğu'nda Mimari Kültür. Sinan Çağı

Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.215-217, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

İslam Öncesi Türk Sanatı Literatürü

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, vol.7, pp.33-49, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Rusya'da "Timur Kültü"nün Yeniden Yaratılışı ve M.M. Gerasimov

25. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Konya, Turkey, 14 - 16 October 2021, pp.62-63

Oryantalizmden Milliyetçiliğe: Türk ve İslam Sanatı Tarihine Yaklaşımlar

Bir İslam Sanat Düşüncesinden Söz Edilebilir mi?, İstanbul, Turkey, 05 March 2021

Yeniçeri Müzesi’ne Ait Yeni Bulunan Bir Çizim

21. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Antalya, Turkey, 25 - 27 October 2017, vol.13, pp.265-276

Kayıp Bir Türbenin İzinde: Ankara Hıdırlık Tepesi’nden Görüntüler

Uluslararası XIX. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Manisa, Turkey, 21 - 24 November 2015, vol.2, pp.1-20

Bir Savaşın Anı Kitabı: Rus Gravürlerinde 93 Harbi

Uluslararası Türk-Rus Dünyası Akademik Araştırmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 16 December 2018, pp.145-146

Türkiye de Diez Tartışmaları

Uluslararası XVIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Aydın, Turkey, 22 - 25 October 2014, pp.389-398

Strzygowski in Turkey

Orient oder Rom? Prehistory, History and Reception of a Historiographical Myth (1880-1930), Brno, Czech Republic, 6 - 08 February 2017

Books & Book Chapters

Modern Sanatın Felsefesi

Hayalperest, İstanbul, 2020

Bir Savaşın Anı Kitabı: Osmanlı-Rus Savaşı (1877-78) Konulu Gravürlü Bir Albümden Notlar

in: Siyasi, Sosyal ve Kültürel Yönleriyle Türkiye ve Rusya, Cilt 2, Emine İnanır, Osman Köse, Yasemin Ulutürk, Editor, Berikan, Ankara, pp.293-314, 2019

Sanat ve Toplum

Hayalperest Yayınevi, İstanbul, 2018

Strzygowski in Turkey

in: Orient oder Rom? History and Reception of a Historiographical Myth (1901-1970), Ivan Foletti, Francesco Lovino, Editor, Viella, Rome, pp.105-114, 2018