Education Information

Education Information

 • 2013 - 2014 Post Doctorate

  University of Newcastle Upon Tyne, Kimya Mühendisliği ve İleri Malzemeler, United Kingdom

 • 2007 - 2011 Doctorate

  Istanbul University, Mühendislik Fakültesi, Kimya Bölümü, Turkey

 • 2004 - 2007 Postgraduate

  Marmara University, Faculty Of Pharmacy, Basic Pharmaceutical Sciences, Turkey

 • 1998 - 2004 Undergraduate

  Istanbul University, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Bazı ilaç etken maddelerinin sulu ortamda ve yüzey aktif maddeler varlığında adsorpsiyonunun incelenmesi

  İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Bölümü

 • 2007 Postgraduate

  Sulu çözeltilerden sülfametoksazolün uzaklaştırılması

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü