Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

A Synthesis Study of National and International Graduate Theses on Writing for Learning in Science Education

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.47, no.210, pp.63-94, 2022 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier

The Analysis of Purposes of Science Teacher Candidates in Using Social Media

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.13, pp.149-169, 2013 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Araştırma Tabanlı Öğretimin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim ve Dünya Barışıyla İlgili Görüşlerine Etkisi

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), vol.12, pp.282-308, 2018 (Other Refereed National Journals)

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Araştırmalarda Problem, Hipotez ve Model Belirleme Durumlarının İncelenmesi

The Journal of Academic Social Science Studies, pp.335-344, 2016 (Other Refereed National Journals)

Exploring the opinions of pre service science teachers in their experimental designs prepared based on various approaches

European Journal of Science and Mathematics Education, vol.3, pp.376-389, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının 5E'ye Dayalı Deney Tasarlama Seviyelerinin ve Tasarım Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.302-328, 2015 (Other Refereed National Journals)

Fen Bilgisi Oğretmen Adaylarının Mikroskop Kullanım Bilgilerinin İncelenmesi

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.10, pp.1-21, 2014 (Other Refereed National Journals)

Öğretmen Adaylarının Enerji ve Enerji Kaynaklarıyla İlgili Bilgi ve Görüşleri

International Online Journal of Educational Sciences, vol.6, no.1, pp.243-257, 2014 (National Refreed University Journal)

Investigation of the values found in primary education science and technology textbooks in Turkey

Educational Research and Reviews, vol.8, pp.1331-1336, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of Project Based Learning Approach on Undergraduate Students Environmental Problem Solving Skills

Elementary education online., vol.2, pp.383-400, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlığının Proje Tabanlı Öğrenme Süresince Örnek Olaylarla Değerlendirilmesi

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.1, pp.55-75, 2012 (Other Refereed National Journals)

Dört Soru Stratejisiyle Geliştirilen Proje Uygulamalarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi

Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, vol.1, pp.306-337, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluation of Pre-Service Science Teachers’ Reading Motivation

Western Anatolia Journal of Educational Sciences, vol.1, pp.189-196, 2011 (National Conference Book)

Temel Dil Becerilerinin Fen Öğretimindeki Önemi ile İlgili Bir Araştırma

Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.28, pp.11-31, 2008 (National Refreed University Journal)

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği İle İlgili Düşüncelerinin Değerlendirilmesi

Marmara Üniversitesi eğitim bilimleri dergisi, vol.25, no.25, pp.185-196, 2007 (Other Refereed National Journals)

Canlının İç Yapısına Yolculuk" Ünitesinde Örnek Olay Yönteminin Başarıya, Hatırlamaya ve Bilişüstü Becerilerin Gelişimine Etkisi

Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.25, pp.171-184, 2007 (National Refreed University Journal)

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği İle İlgili Düşüncelerinin Değerlendirilmesi

Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.25, pp.185-196, 2007 (National Refreed University Journal)

Lisansüstü Eğitim Öğrencilerinin Gördükleri Eğitim Hakkında Beklenti ve Görüşlerinin Belirlenmesi

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, pp.231-235, 2005 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Examination of The 2018 Science Curriculum Objectives In The Context of Crosscutting Concepts

Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi (FMGT), Bursa, Turkey, 19 - 22 November 2020, pp.188

Examination of Pre-service Teachers Experimental Designs Based on POE.

Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi (FMGT), 19 - 22 November 2020, pp.174-175

The Relation Between the Information Literacy Skills of Pre-Service Teachers and Their Evaluation of the Trustworthiness of Information Sources

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), Aydın, Turkey, 28 April - 01 May 2018, pp.1 Sustainable Development

The examination of primary school students' attitudes toward science course and experiments in terms of some variables

5th International Conference on New Horizons in Education (INTE), Paris, France, 25 - 27 June 2014, vol.174, pp.1006-1014 identifier