Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Photograph Sharing And Violations On Social Media (Case Of Turkish Social Media)

Journal of Media Critiques, vol.1, pp.67-74, 2014 (Non-Refreed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sosyal Sorunlara Değinen Sokak Sanatı ve Graffitinin Toplumsal Farkındalık Yaratmadaki Rolü’’

9.Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 February 2021

1945’ten Günümüze Haber Başlıkları ve Haber Dilinin Değişimi

3rd International Cultural Informatics,Communication & Media Studies Conference, İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2020

The relationship between the design of newspaper and human beings perception

Proceedings of the 4th International Symposium of …, 2006, 21 - 25 August 2006

An evaluative study of billboard advertisement’xxs attention-perception and design criteria

Proceeding of the 3rd International Symposium of …, 2005, İstanbul, Turkey, 5 - 07 July 2005

Sayısal Baskıda PDF Kullanımı ve Avantajları

2nd Paper-Cardboard, Ink, Printing Symposium Exhibition with International Participants, İzmir, Turkey, 2 - 05 December 2004, vol.2, pp.243-251

Ebeveyn ve Çocuk İlişkisinde Televizyonun Rolü

I. Uluslararası Çocuk ve İletişim Konferansı, İstanbul, Turkey, 11 - 15 April 2004

Sayısal Baskıda PDF (Portable Document Format) Kullanımı ve Avantajları

II. Uluslararası Katılımlı Kağıt-Karton, Mürekkep, Matbaa Sempozyumu ve Sergisi Bildirisi, İzmir, Turkey, 1 - 05 March 2004

Dolgu Maddelerinin Basılabilirlik Özelliklerine Etkisi

I. Uluslararası Katılımlı Kağıt-Karton, Mürekkep, Matbaa Sempozyumu ve Sergisi Bildirisi, İzmir, Turkey, 17 - 22 March 2002

Books & Book Chapters

Reklamcılıkta Gestalt İlkelerinin Kullanımı(Cep Telefonu Reklamları Örneği)

in: Reklamı Anlamak, Eda Balkaş Erdoğan, Nesrin Tan Akbulut, Editor, Cinius Yayınları, İstanbul, pp.217-234, 2017

Sosyal Medyada Fotoğraf Paylaşımı ve İhlaller

in: Medya Eleştirileri 2013 Sosyal Medya ve Ağ Toplumu-1: Kitle İletişiminde Yaşanan Değişimler, Can Bilgili, Gülüm Şener, Editor, RYD ve Grafik Tasarım Yayınları, İstanbul, pp.101-111, 2013

Yalıtılmış çocuk

in: Medyada Olmayanlar, Bilgili,Can, Editor, Beta Yayınevi, İstanbul, pp.135-151, 2006

İnteraktif Oyunlar ve Çocuk (Oyundaki Şiddetin Reel Yaşama Yansıması

in: Medya Eleştirileri(Toplumsal Etkiler), Can Bilgili, Editor, Beta Yayınevi, İstanbul, pp.157-166, 2005