Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK BEY’Bİ’L-VEFA, BEY’Bİ’L-İSTİĞLAL VE BEY’UL-İ’NE

Dil ve Edebiyat, ss.223-251, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

FARKLI İCTİHAT YÖNTEMLERİNİN FIKHİ YORUMA ETKİSİ

İSLAM VE YORUM SEMPOZYUMU, Malatya, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2017, cilt.1, ss.245-275

XX. ASIN SON YARISINA DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNİN TANINMIŞ İSİMLERİNDEN HACI ZİYA (ESEN HABİBOĞLU) HOCA EFENDİ

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TRABZONDA DİNİ HAYAT SEMPOZYUMU, Malatya, Türkiye, 8 Ekim - 10 Mayıs 2015, cilt.1, ss.255-262

Kitap & Kitap Bölümleri

GÜNCEL FIKIH PROBLEMLERİ

Rağbet Yayınları, İstanbul, 2018

Kuran ve Sünnete Göre Zekat

Bakanlar Matbaacılık, Erzurum, 2002