Eğitim Bilgileri

Doktora, Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü, Avrupa Birliği Siyaseti Ve Uluslararası Anabilim Dalı, Türkiye 2003 - 2011
Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü, Avrupa Birliği Siyaseti Ve Uluslararası Anabilim Dalı, Türkiye 1999 - 2002
Lisans, Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye 1995 - 1999

Yaptığı Tezler

Doktora, European energy security policy and Turkey, Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü, Avrupa Birliği Siyaseti Ve Uluslararası Anabilim Dalı, 2011
Yüksek Lisans, Improving Turkish-Greek relations a neo-functionalist approach, Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü, Avrupa Birliği Siyaseti Ve Uluslararası Anabilim Dalı, 2002

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Uluslararası İlişkiler

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof. Dr., Marmara Üniversitesi, Avrupa Araştırmaları Enstitüsü, Avrupa Birliği Siyaseti Ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2024 - Devam Ediyor
Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, Avrupa Araştırmaları Enstitüsü, Avrupa Birliği Siyaseti Ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2018 - 2024
Yrd. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, Avrupa Araştırmaları Enstitüsü, Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı (İngilizce), 2014 - 2018
Öğretim Görevlisi Dr., Marmara Üniversitesi, Avrupa Araştırmaları Enstitüsü, Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı (İngilizce), 2011 - 2014
Araştırma Görevlisi, Marmara Üniversitesi, Avrupa Araştırmaları Enstitüsü, Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı (İngilizce), 2006 - 2011

Akademik İdari Deneyim

Erasmus Koordinatörü, Marmara Üniversitesi, Avrupa Araştırmaları Enstitüsü, Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2017 - Devam Ediyor
Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü, 2013 - Devam Ediyor
Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü, 2012 - Devam Ediyor
Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü, 2009 - 2011

Yönetilen Tezler

GÖRAL E., The impact of the European Union's counter-terrorism strategy on a changing world’s conjuncture : case studies on Paris, Brussels and Nice attacks, Yüksek Lisans, A.Kızıler(Öğrenci), 2019
GÖRAL E., 1999 yılından günümüze Türk-Yunan sorununun Türkiye-Avrupa Birliği ile ilişkilerine etkileri, Yüksek Lisans, T.Gülin(Öğrenci), 2019
GÖRAL E., EUROSCEPTICISM AND EUROPEAN FOREIGN POLICY AFTER MAASTRICHT: AN ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF EUROPEAN PARLIAMENT MEMBERS, Yüksek Lisans, A.ADA(Öğrenci), 2019
GÖRAL E., Boru Hatları özelinde Avrupa Birliği kritik enerji altyapı güvenliği, Yüksek Lisans, S.Birol(Öğrenci), 2019
GÖRAL E., A defensive neorealist assessment of the EU’s North Africa policy : before and after the Arab spring, Doktora, S.Zengin(Öğrenci), 2019
GÖRAL E., The ENP as a part of the EU's security policy, Yüksek Lisans, E.Güller(Öğrenci), 2019
GÖRAL E., Uluslararası sistemin değişen yapısında Almanya-Rusya ilişkileri ve Türkiye’nin rolü, Yüksek Lisans, H.Avcı(Öğrenci), 2019
GÖRAL E., Avrupa Birliği'nin enerji güvenliğinde Doğu Akdeniz: Hidrokarbon kaynaklarının Kıbrıs sorunu'nun çözümüne etkisi (2000-2016), Yüksek Lisans, E.ERDEMİR(Öğrenci), 2018
GÖRAL E., Avrupa Borç Krizi'nin Türkiye-Yunanistan ilişkilerine siyasi etkileri: Neo-realist bir değerlendirme, Yüksek Lisans, B.HASAN(Öğrenci), 2018
GÖRAL E., Uluslararası Sistemin Değişen Yapısında Almanya-Rusya İlişkileri ve Türkiye'nin Rolü, Yüksek Lisans, H.AVCI(Öğrenci), 2018
GÖRAL E., EU - Israel relations(2009-2016), Yüksek Lisans, A.ASENWAR(Öğrenci), 2017
GÖRAL E., Role of The European Union in the Cyprus issue: A neorealist view, Yüksek Lisans, E.TÜRKMEN(Öğrenci), 2017
GÖRAL E., Türkiye'nin nükleer enerji politikaları ve Avrupa Birliği, Doktora, F.KAYA(Öğrenci), 2016
GÖRAL E., The ımplıcatıons of Chına’s global rıse on the EU, Yüksek Lisans, S.Karabel(Öğrenci), 2016
GÖRAL E., The implications of China's global rise on the EU, Yüksek Lisans, S.KARABEL(Öğrenci), 2016

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Metrikler

Akademi Dışı Deneyim

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi