Education Information

Education Information

 • 1995 - 2001 Doctorate

  Marmara University, Faculty Of Economics, Econometrics, Turkey

 • 1992 - 1995 Postgraduate

  Marmara University, Faculty Of Economic And Administrative Sciences, Econometry, Turkey

 • 1990 - 1995 Postgraduate

  Istanbul Technical University, İşletme Fakültesi, İşletme Mühendisliği Bölümü, Turkey

 • 1986 - 1990 Undergraduate

  Istanbul Technical University, Maden Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2001 Doctorate

  Yatırım Projelerinin Değarlendirilmesinde Analitik Hiyerarşi Yöntemiyle Diğer Yöntemlerin Karşılaştırılması ve Bir Uygulama

  Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü

 • 1995 Postgraduate

  Avrupa Birliği ile Gümrük Birliğinin Türk Demir Çelik Sanayine etkileri

  İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Mühendisliği Bölümü

 • 1995 Postgraduate

  Başlıca etkileşimli çok amaçlı karar alma yöntemlerinin incelenmesi ve bir uygulama

  Marmara Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English