Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

FARKLI BÖLÜMLERE DEVAM EDEN ÖĞRETMEN ADAYLARININKAYNAŞTIRMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

ICDET (3rdnternational Congress on Education, Distance Educationand Educational Technology, 24 - 25 November 2017

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Değerlerini Etkileyen Değişkenler

3. International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology, 24 - 25 November 2017

Farklı Bölümlere Devam Eden Öğretmen Adaylarının Kaynaştırmaya İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

3. International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology, 24 - 25 November 2017

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞERLERİNİ ETKİLEYEN DEĞİŞKENLER

ICDET (3rdnternational Congress on Education, Distance Educationand Educational Technology, 23 - 24 November 2017

Implementation of visual motor ability enhancement program for 5 years old

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.1924-1932 identifier

Çocuk Yetiştirmede Karşılaşılan Sorunlar

I. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 June - 03 July 2006, vol.3, pp.25-33 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Sayma-Sayılar ve İşlemler

in: HER YÖNÜYLE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM - OKUL ÖNCESİNDEMATEMATİK EĞİTİMİ, İlkay Ulutaş, Editor, Hedef CS, Ankara, pp.105-124, 2017 Sustainable Development

Oyun ve Yaratıcılık

in: Erken Çocuklukta Oyun ve Oyun Yoluyla Öğrenme, Alev Önder, Hande Arslan Çiftçi, Editor, Nobel, Ankara, pp.215-237, 2017