Biyografi

21.10.1977 tarihinde İstanbul’da doğan Dr. Öğr. Üyesi Eda Giray 2000 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 2001 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Aynı Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Özel Hukuk Yüksek Lisans Programına başlamıştır. 2003 yılında Anonim Şirketlerde Kendi Hisse Senedini İktisap Etme Yasağı isimli yüksek lisans tezini başarı ile sunarak mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora programına başlamış. 2010 yılında Markanın Devri ve Devir Hükmü Doğuran Hukuki İşlemler isimli doktora tezini sunarak Doktor unvanını almıştır. 2011 yılında Marmara Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu bünyesinde Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna atmış olup, halen görevine devam etmektedir. 

Yabancı Diller

İngilizce, B1 Orta

Yaptığı Tezler

Doktora, Markanın devri ve devir hükmü doğuran diğer hukuki işlemler, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2010
Yüksek Lisans, Anonim şirketin kendi hisse senetlerini iktisap etme yasağı, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2003

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

Dr. Öğr. Üyesi, Marmara Üniversitesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, Hukuk Bölümü, 2016 - Devam Ediyor
Dr. Öğr. Üyesi, Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, 2012 - 2016
Yrd. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, Hukuk Bölümü, 2012 - 2012
Öğretim Görevlisi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, 2002 - 2012

Akademik İdari Deneyim

Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi, Marmara Üniversitesi, Rektörlük, 2021 - Devam Ediyor
MYO Müdür Yardımcısı, Marmara Üniversitesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, Hukuk Bölümü, 2020 - Devam Ediyor

Verdiği Dersler

İLAÇ HUKUKU, Yüksek Lisans, 2021 - 2022
TASARIM HUKUKU, Yüksek Lisans, 2021 - 2022
İLAÇ HUKUKU, Yüksek Lisans, 2021 - 2022

Yönetilen Tezler

GİRAY R. E., Marka hukukunda karıştırma ihtimali, Yüksek Lisans, H.Sarıgül(Öğrenci), 2019
GİRAY R. E., Limited şirkette oy hakkı ve kullanılması, Yüksek Lisans, B.Sevencan(Öğrenci), 2019
GİRAY R. E., Anonim şirketlerde pay sahibinin bilgi alma hakkı, Yüksek Lisans, B.Birinci(Öğrenci), 2019
GİRAY R. E., TÜRK HUKUKU VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA RENK MARKALARI, Yüksek Lisans, E.KARIMOV(Öğrenci), 2019
GİRAY R. E., Limited şirketin kuruluşu ve kuruluştan doğan sorumluluk, Yüksek Lisans, S.EKER(Öğrenci), 2018
GİRAY R. E., Fikir ve Sanat Eeserleri Kanunu kapsamında çizgi roman, Yüksek Lisans, O.ALİ(Öğrenci), 2017
GİRAY R. E., Fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamında çizgi roman, Yüksek Lisans, O.Ali(Öğrenci), 2017
GİRAY R. E., Marka Hukukunda gerçek hak sahipliği, Yüksek Lisans, E.KARA(Öğrenci), 2015
GİRAY R. E., Gerçek kişi tacir, Yüksek Lisans, Ö.KURU(Öğrenci), 2015

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Metrikler

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

II. TİCARET HUKUKU KONGRESİ, Panelist, İstanbul, Türkiye, 2022

Akademi Dışı Deneyim

ADALET BAKANLIĞI
ADALET BAKANLIĞI
ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI