Biography

21.10.1977 tarihinde İstanbul’da doğan Dr. Öğr. Üyesi Eda Giray 2000 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 2001 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Aynı Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Özel Hukuk Yüksek Lisans Programına başlamıştır. 2003 yılında Anonim Şirketlerde Kendi Hisse Senedini İktisap Etme Yasağı isimli yüksek lisans tezini başarı ile sunarak mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora programına başlamış. 2010 yılında Markanın Devri ve Devir Hükmü Doğuran Hukuki İşlemler isimli doktora tezini sunarak Doktor unvanını almıştır. 2011 yılında Marmara Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu bünyesinde Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna atmış olup, halen görevine devam etmektedir. 

Foreign Languages

English, B1 Intermediate

Dissertations

Doctorate, Markanın devri ve devir hükmü doğuran diğer hukuki işlemler, Marmara University, Institute of Social Sciences, Department of Private Law, 2010
Postgraduate, Anonim şirketin kendi hisse senetlerini iktisap etme yasağı, Marmara University, Institute of Social Sciences, Department of Private Law, 2003

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

Assistant Professor, Marmara University, Vocational School of Justice, Law, 2016 - Continues
Assistant Professor, Marmara University, Faculty of Law, Private Law, 2012 - 2016
Assistant Professor, Marmara University, Vocational School of Justice, Law, 2012 - 2012
Lecturer, Istanbul Commerce University, Faculty Of Law, Department Of Prıvate Law, 2002 - 2012

Academic and Administrative Experience

Rectorate Commissioner, Marmara University, Rectorate, 2021 - Continues
Assistant Director of Vocational School, Marmara University, Vocational School of Justice, Law, 2020 - Continues

Courses

İLAÇ HUKUKU, Postgraduate, 2021 - 2022
TASARIM HUKUKU, Postgraduate, 2021 - 2022
İLAÇ HUKUKU, Postgraduate, 2021 - 2022

Advising Theses

GİRAY R. E., Marka hukukunda karıştırma ihtimali, Postgraduate, H.Sarıgül(Student), 2019
GİRAY R. E., Limited şirkette oy hakkı ve kullanılması, Postgraduate, B.Sevencan(Student), 2019
GİRAY R. E., Anonim şirketlerde pay sahibinin bilgi alma hakkı, Postgraduate, B.Birinci(Student), 2019
GİRAY R. E., TÜRK HUKUKU VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA RENK MARKALARI, Postgraduate, E.KARIMOV(Student), 2019
GİRAY R. E., Limited şirketin kuruluşu ve kuruluştan doğan sorumluluk, Postgraduate, S.EKER(Student), 2018
GİRAY R. E., Fikir ve Sanat Eeserleri Kanunu kapsamında çizgi roman, Postgraduate, O.ALİ(Student), 2017
GİRAY R. E., Fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamında çizgi roman, Postgraduate, O.Ali(Student), 2017
GİRAY R. E., Marka Hukukunda gerçek hak sahipliği, Postgraduate, E.KARA(Student), 2015
GİRAY R. E., Gerçek kişi tacir, Postgraduate, Ö.KURU(Student), 2015

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Metrics

Congress and Symposium Activities

II. TİCARET HUKUKU KONGRESİ, Panelists, İstanbul, Turkey, 2022

Non Academic Experience

ADALET BAKANLIĞI
ADALET BAKANLIĞI
ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI