Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

BRACKET POSITION DIFFERENCES IN DIGITAL INDIRECT BONDING VS MANUAL INDIRECT BONDING TECHNIQUE

97th Congress of the European Orthodontic Society, Limassol, Cyprus (Gkry), 30 May - 03 June 2022

Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne Başvuran Bireylerde Gömük Kanin Dişlerin Değerlendirilmesi

Uluslararası Ege Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu 2021 (UEBAS'21), Turkey, 25 - 26 December 2021, pp.90-93

Dizigotik İkizlerin Fasiyal Yumuşak Dokularının Üç Boyutlu Stereofotogrametri İle Karşılaştırılması

17. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sanal Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 28 November 2021

Farklı Yüz Tiplerine Göre Maksiller Kaninlerin Dikey Konumlarının Estetik Algısı

17. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sanal Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 March 2021

MEDYAN YARIKTA PREOPERATİF ORTOPEDİK TEDAVİ YAKLAŞIMI: OLGU SUNUMU

15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, 5 - 07 November 2017

Books & Book Chapters

Maksiller Darlığın Giderilmesi

in: Koruyucu ve Durdurucu Pedodonti ve Ortodonti Uygulamaları, Pınar Demir, Ayşegül Evren, Editor, Livre de Lyon, İstanbul, pp.143-153, 2021