Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Dışarıdan Temini

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt.74, ss.501-527, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Turkish Social Security Law

Turkish Private Law, Mehmet Refik KORKUSUZ,Ferna İPEKEL KAYALI, Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.159-206, 2018