Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

FRATRICIDE IN OTTOMAN LAW

BELLETEN, vol.82, no.295, pp.1013-1047, 2018 (Journal Indexed in AHCI) identifier

Osmanlı Hukukunda Mahkeme Kararlarının Kontrolü (Klasik Devir)

Belleten, vol.65, no.244, pp.959-1006, 2001 (Journal Indexed in AHCI)

Articles Published in Other Journals

Mecelle Hakkında Değerlendirmeler

Adalet Dergisi, pp.335-356, 2019 (Other Refereed National Journals)

XIX. Yüzyılda Osmanlı Mahkemelerinin Dönüşümü

Adalet Dergisi, pp.115-133, 2019 (Other Refereed National Journals)

Osmanlı Hukukunda Şehzâde Katli

Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.71-83, 2015 (Other Refereed National Journals)

İslâm Medreseleri Tarihine Bir Bakış

Rıhle, no.13, pp.42-50, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Osmanlı İdaresinde Adem i Merkeziyet ve İmtiyazlı Eyâletler

Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları, no.6, pp.7-84, 2008 (Other Refereed National Journals)

Eski Hukukumuzda Hile i Şer iyyeye Dair

tatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.10, pp.3-16, 2006 (Other Refereed National Journals)

Osmanlı Hukukunda İzinnâme ile Nikâh

Türk Hukuk Tarihi Dergisi, no.2, pp.41-60, 2006 (Other Refereed National Journals)

Osmanlı Hukukunda Kardeş Katli Meselesi

Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan, pp.1105-1117, 2006 (Other Refereed National Journals)

Osmanlı Devletinde Mahkemeler ve Kadılık Müessesesi Literatürü

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, vol.3, no.5, pp.417-439, 2005 (Other Refereed National Journals)

Kanun-ı Esasî'yi Hazırlayan Şartlar

Yeni Türkiye Türkoloji ve Türkiye Tarihi, no.46, pp.215-219, 2002 (National Non-Refereed Journal)

İslâm Hukukunda Mahkeme Kararlarının Kontrolü

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.9, pp.65-158, 2001 (Other Refereed National Journals)

İslâm Hukukunda Sigorta ve Fâiz Hakkında Bir Risâle Tercüme

Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.4, pp.597-615, 2000 (Other Refereed National Journals)

Mecelle de Kanun Yolları

Argumentum-Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, vol.58, pp.483-488, 2000 (National Non-Refereed Journal)

Tanzimat Devri Osmanlı Mahkemeleri

Yeni Türkiye, no.31, pp.764-773, 2000 (National Non-Refereed Journal)

Eski Hukukumuzda Ölüm Hastasının Tasarrufları

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi S. Sulhi Tekinay’ın Hatırasına Armağan, pp.189-220, 1999 (Other Refereed National Journals)

Kanun-u Esasî'nin İlânını Hazırlayan Şartlar

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi-Süleyman Arslan’a Armağan, vol.6, pp.509-554, 1998 (Other Refereed National Journals)

İslâm Osmanlı Hukukunda Vasiyetin İsbatı

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi-Naci Kınacıoğlu’na Armağan, vol.1, no.2, pp.105-120, 1997 (Other Refereed National Journals)

İslam - Osmanlı Hukukunda Vasiyetin Şekli

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.229-241, 1997 (Other Refereed National Journals)

Machiavelli ve Hukuk Tarihindeki Yeri

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.10, pp.213-252, 1996 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Abdülhakim Arvâsî ve Tasavvuf Terbiyesi

Uluslararası Bahaeddin Nakşibend ve Nakşibendilik Sempozyumu, 2 - 04 December 2016

Books & Book Chapters

Ebedî Seâdet Yolunda Bir Ömür

İhlas Vakfı Yayınları, İstanbul, 2018

Dinî Lügat

Arı Sanat Yayınları, İstanbul, 2018

İslam Hukuku

Arı Sanat Yayınevi, İstanbul, 2018

Yâdigâr Mektûblar

İhlas Vakfı Yayınları, İstanbul, 2018

Osmanlı Taşra İdaresi

in: Ekrem Buğra Ekinci, Osmanlı Taşra İdaresi, İslam tarihi ve Medeniyeti, Edt mehmet şeker, cilt 15, islâm medeniyeti II, Mehmet Şeker, Editor, Siyer Yayınları, pp.71-84, 2018

Osmanlı Hukuku

Arı Sanat Yayınevi, 2017

Hukukun Serüveni

Arı Sanat Yayınevi, İstanbul, 2017

Osmanlı Mahkemeleri

Arı Sanat Yayınevi, 2017

İslam Hukuk Tarihi

Arı Sanat Yayınevi, İstanbul, 2015

Tanzimat’tan Cumhuriyet’eSiyasî, İdarî ve Sosyal Düşünce TemsilcileriAhmet Cevdet Paşa

in: Tanzimat tan Günümüze Türk Düşüncesi 7 Cilt 8 Kitap, Süleyman Hayri Bolay, Editor, NOBEL Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.126-150, 2015

İslam Hukuku

in: Hukuk Tarihi, Prof. Dr. Fethi Gedikli, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.78-101, 2014

Osmanlı Ceza, Vakıf ve Vergi Hukuku

in: Hukuk Tarihi, Gedikli, Fethi, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.126-149, 2014

İslam Hukuku Tarihi

Arı Sanat Yayınevi, 2006