Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Occurance of Plesiomonas Shigelloides from Water Environments in Duzce/Turkey

2. IWA Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment, 22 - 24 Mart 2017