Publications & Works

Articles Published in Other Journals

1660 1661 Yılı Erdel Seferi ve Bütçesi 1660 1661 Campaign of Erdel and Its Budget

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İstanbul Ahkam Defterlerine Göre Gemi Kazaları (1742-1779)

VIII. TÜRK DENİZ TİCARETİ TARİHİ SEMPOZYUMU, Turkey, 27 - 28 May 2016