Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sinematografik Anlatı Olarak Hızlandırılmış Ve Yavaşlatılmış Görüntüler

Sanatta Disiplinlerarasılık Uluslararası Sempozyum II, Hanya, Yunanistan, 13 - 14 Ekim 2017