Education Information

Education Information

 • 1995 - 2000 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Department Of Econometrics, Turkey

 • 1993 - 1995 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Department Of Econometrics, Turkey

 • 1989 - 1993 Undergraduate

  Mimar Sinan Fine Arts University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Statıstıcs, Turkey

Dissertations

 • 2000 Doctorate

  Yeniden Örnekleme Yaklaşımı Olarak Bootstrap Yöntemi ve Türkiye İthalat Modelinde Uygulanması

  Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü

 • 1995 Postgraduate

  Hisse Senedi Fiyatlarındaki Mevsimlik Etkinin İstatistik Yöntemlerle İncelenmesi

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Department Of Econometrics