Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Cyclic fatigue resistance and shaping ability of heat-treated nickel-titanium instruments after repeated use

NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, vol.24, no.2, pp.247-253, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The effect of operator-induced variability on the physical properties of ProRoot MTA.

Nigerian journal of clinical practice, vol.23, pp.1068-1072, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Management Of Perforating External Cervical Root Resorption

European Journal of Research in Dentistry, vol.3, no.2, pp.115-118, 2019 (Other Refereed National Journals)

Chemical Composition of Pozzolan-Based Mineral Trioxide Aggregate: An X-Ray Diffraction Analysis

ACTA Scientific Dental Sciences, vol.4, no.1, pp.58-61, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Survey Based Research on Awareness and Knowledge of Patients Who Visit Marmara University Hospital

International Journal of Scientific Research in Dental and Medical Sciences, vol.1, no.2019, pp.69-71, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Biyoaktif Endodontik Simanlar

Türkiye Klinikleri Endodonti Özel Sayı, 2019 (Other Refereed National Journals)

Does the mixing and placement regime affect the pH of mineral trioxide aggregate?

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 7TEPE KLİNİK DERGİSİ, vol.15, no.2, pp.175-178, 2019 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

An Iatrogenic Foreign Body in the Maxillary Sinus: Report of an Unusual Case

Journal of Otolaryngology and Rhinology, vol.5, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lazerin Kök Kanal Duvarları Üzerine Etkileri

Türkiye Klinikleri, vol.1, pp.40-43, 2015 (Other Refereed National Journals)

Lazerin kök kanal duvarı üzerine etkileri

TÜRKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF ENDODONTICS, 2015 (Other Refereed National Journals)

Evaluation of the Efficacy of Self-Adjusting File Instrumentation Oval-shaped Root Canals

IOSR Journal of Dental and Medical Sciences, vol.13, no.7, pp.78-82, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Canal Centring Ability of ProTaper and Mtwo Rotary Systems in Curved Canals

Balkan Journal of Dental Medicine, vol.18, no.2, pp.89-92, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluation of the Efficacy of Self Adjusting File Instrument on Oval shaped Root Canals

Journal of Dental and Medical Sciences, vol.13, pp.78-82, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluation of the efficacy of self adjusting file instrumention oval shaped root canals

Journal of Dental and Medical Sciences, vol.13, pp.78-82, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluation of the radiopacity of a MTA based root canal filling material using digital radiography

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi (MÜSBED), vol.3, pp.19-25, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Rejeneratif endodonti

roots, vol.2, pp.41-46, 2009 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Non-Surgical Endodontic Treatment of Extraoral Sinus Tracts of Odontogenic Origin

20th Scientific Congress of Asian Pasific Endodontic Confederation, 24 - 27 April 2019

The incidence of root canal treatment amongst elderly admissions

20th Scientific Congress of Asian Pasific Endodontic Confederation, İstanbul, Turkey, 24 - 27 April 2019

Dental anxiety of the patients applying Marmara University Dentistry Faculty

The 20th Scientific Congress of Asian Pacific Endodontic Confederation, 24 - 28 April 2019

Microbiological Evaluation of Reprocessed Endodontic Files Collected From General Dental Practitioners in Istanbul

17th Biennial Congress of European Society of Endodontology, Spain, 16 - 19 September 2015, vol.49, pp.37-116

Radiological assessment of periapical health Comparison of three different index systems

16th Biennial Congress of the European Society of Endodontology, LİZBON, Portugal, 12 - 14 September 2013

Comparison of apical extrusion of NaClO using four root canal irrigation techniques

16th Biennial Congress of the European Society of Endodontology, Lizbon, Portugal, 12 - 14 September 2013

Comparison of apical extrusion of NaOCl using four root canal irrigation techniques

16th Biennial Congress of the European Society of Endodontology, LİZBON, Portugal, 12 - 14 September 2013

Removal of broken files from root canals using 2 different techniques case reports

16th Biennial Cong. Of the European Society of Endodontology, 12 - 14 September 2013

Comparision of apical extrusion of NaOCL using four root canal irrigation techniques

16th Biennial Cong. Of the European Society of Endodontology, 12 - 14 September 2013

Radiological assessment of periapical health comparison of three different index systems

European Society of Endodontology16th Biennial Congress, Lizbon, Portugal, 12 - 14 September 2013

Characterization of three glass ionomer restorative materials

5th International Congress on Adhesive Dentistry, PHILADELPHIA, United States Of America, 14 - 15 June 2013

ENDODONTİK TEDAVİDE KULLANILAN ANESTEZİ TEKNİKLERİ VE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

istanbul diş hekimleri odası sürekli eğitim bilimsel etkinlikleri, Turkey, 22 May 2013

Apeks bulucu ve dijital radyografi ile belirlenen endodontik çalışma boyunun doğruluğu Pilot çalışma

Oral Diagnoz ve Maksillofasial Radyoloji Derneği V. Bilimsel Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 25 - 28 April 2013

Gummy Smile ile Birlikte Görülen Şiddetli Periodontitisin Multidisipliner Tedavisi: Bir Olgu Sunumu

Türk Periodontoloji Derneği 42. Bilimsel Kongresi ve 22. Sempozyumu, Ankara, Turkey, 8 - 10 November 2012, pp.81-82

Gummy smile ile birlikte görülen şiddetli kronik periodontitisin multidisipliner tedavisi: Bir olgu sunumu

Türk Periodontoloji Derneği 42. Bilimsel Kongresi ve 22. Sempozyumu, Turkey, 8 - 10 November 2012

Nazofarenks karsinom geçmişi olan hastada multidisipliner tedavi yaklaşımı.Bir olgu sunumu

Türk Periodontoloji Derneği 42. Bilimsel Kongresi ve Sempozyumu, Turkey, 8 - 10 November 2012

Comparison of two systems for radiological assessment of periapical health

M.Ü. Uluslararası Diş Hekimliği Bilimsel Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 August - 01 September 2012

Evaluation of radiopacity of root filling materials using digital radiography

M.Ü. Uluslararası Diş Hekimliği Bilimsel Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 - 01 September 2012

Complications encountered during endodontic therapies and their remedies Case reports

M.Ü. Uluslararası Diş Hekimliği Bilimsel Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 August - 01 September 2012

Geniş periapikal lezyonlu dişlerde endodontik tedavi yaklaşımı 3 olgu sunumu

Marmara Üniversitesi uluslararası diş hekimliği bilimsel kongresi, 30 August - 01 September 2012

In Vitro Evaluation of Mechanical Properties of Endodontic Posts

Marmara Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Bilimsel Kongresi, 30 August - 01 September 2012 identifier identifier identifier

Farklı taşıyıcıların kalsiyum hidroksit patının pH değerine etkileri

Marmara Üniversitesi uluslararası diş hekimliği bilimsel kongresi, 30 August - 01 September 2012

Endodontik tedavi sırasında karşılaşılabilecek komplikasyonlar ve çözüm yolları olgu sunumu

Marmara Üniversitesi uluslararası diş hekimliği bilimsel kongresi, 30 August - 01 September 2012

Kök kanal dolgu materyallerinin radyoopasitesinin dijital radyografi kullanılarak değerlendirilmesi

Marmara Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Bilimsel Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 August - 01 September 2012

Periapikal sağlığın radyolojik değerlendirmesinde kullanılan iki sistemin karşılaştırılması

Marmara Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Bilimsel Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 August - 01 September 2012

Endodontik postların mekanik özelliklerinin in vitro olarak değerlendirilmesi

Marmara Üniversitesi uluslararası diş hekimliği bilimsel kongresi, 30 August - 01 September 2012

Efficiency of different irrigation solutions against anaerobic micro organisms

Türk Endodonti Derneği 11. Uluslararası Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 28 April 2012

Surface tension of calcium hydroxide mixed with different vehicles

Türk Endodonti Derneği 11. Uluslararası Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 28 April 2012

ENDODONTAL VE PERİODONTAL LEZYONLARIN TEDAVİSİ VE KLİNİK TAKİBİ

İstanbul Diş Hekimleri Odası Sürekli Eğitim Bilimsel Etkinlikleri, Turkey, 29 December 2011

EĞRİ KÖK KANALLARINDA ŞEKİLLENDİRME SIRASINDA KANAL DUVARLARNDA VE ALETLERİN ÜZERİNDE OLUŞAN STRESLERİN ÜÇ BOYUTLU SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2010 MEZUNLARI DİPLOMA TÖRENİ İLE 11. YÜKSEK LİSANS VE DOKTARA GÜNLERİ, Turkey, 17 November 2011

The effect of Mtwo and ProTaper rotary system on canal curvature in curved canals

Endoİstanbul İnrenatioanl Congress of the Turkish Endodontic Society, İstanbul, Turkey, 23 - 25 September 2010

Books & Book Chapters

Yeni Nesil Dizileme Teknolojisi İle Apikal Periodontitisli Dişlerin Kök Kanal Mikrobiyomuna Bakış

in: Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler (Cilt 1) (Şubat-2021), Cem Evereklioğlu, Reyhan İrkin, Editor, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, pp.253-272, 2021

Seanslar Arası Medikamentlerin Uzaklaştırılmasının Kök Kanal Dezenfeksiyonu Açısından Önemi

in: Türkiye Klinikleri Endodonti - Özel KonularEndodontide Kök Kanalının Dezenfeksiyonu, Prof. Dr. Sema YILDIRIM, Editor, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.), Ankara, pp.69-72, 2019

Biyoaktif Endodontik Simanlar

in: Türkiye Klinikleri Endodonti - Özel Konular”Kök Kanallarının Doldurulması Özel Sayısı”, Prof. Dr. HESNA SAZAK ÖVEÇOĞLU, Editor, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.), Ankara, pp.33-36, 2019

Expert Reports

bilirkişi raporu

T.C. İstanbul Anadolu 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, pp.1, İstanbul, 2016