Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Description of Communication Breakdown Repair Strategies Produced By Nonverbal Students with Developmental Disabilities

EDUCATION AND TRAINING IN AUTISM AND DEVELOPMENTAL DISABILITIES, cilt.45, sa.3, ss.400-409, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Collaborative Approach to Implement Positive Behavior Support Plans for Children with Problem Behaviors: A Comparison of Consultation versus Consultation and Feedback Approach

EDUCATION AND TRAINING IN AUTISM AND DEVELOPMENTAL DISABILITIES, cilt.45, sa.1, ss.94-106, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Attributions for Problem Behavior as Described by Turkish Teachers of Special Education

REMEDIAL AND SPECIAL EDUCATION, cilt.31, sa.2, ss.116-125, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Effectiveness of Instruction on Mand Model - One of the Milieu Teaching Techniques

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, cilt.10, sa.38, ss.198-215, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of an adapted "cover write" method to word-naming and spelling to students with developmental disabilities in Turkey

EDUCATION AND TRAINING IN DEVELOPMENTAL DISABILITIES, cilt.41, sa.4, ss.357-364, 2006 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Turkish special education teachers' implementation of functional analysis in classroom settings

EDUCATION AND TRAINING IN DEVELOPMENTAL DISABILITIES, cilt.41, sa.2, ss.155-162, 2006 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Teaching special education teachers how to conduct functional analysis in natural settings

EDUCATION AND TRAINING IN DEVELOPMENTAL DISABILITIES, cilt.41, sa.1, ss.28-36, 2006 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Responses to communication breakdowns by nonverbal children with developmental disabilities

EDUCATION AND TRAINING IN DEVELOPMENTAL DISABILITIES, cilt.40, sa.2, ss.145-157, 2005 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Comparison of two approaches for identifying reinforcers in teaching figure coloring to students with Down syndrome

EDUCATION AND TRAINING IN DEVELOPMENTAL DISABILITIES, cilt.39, sa.3, ss.253-264, 2004 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Intentional communicative behaviours of Turkish-speaking children with normal and delayed language development

CHILD CARE HEALTH AND DEVELOPMENT, cilt.29, sa.5, ss.345-355, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Özel Eğitimde Sanal Gerçeklik Uygulamaları

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, cilt.20, sa.2, ss.395-420, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Educational support in mainstreaming practices project: Evaluation of the effectiveness of paraprofessional education

New Trends IssuesProceedings on Humanities Social Sciences, cilt.4, sa.1, ss.670-680, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Social validation in Special education

The Journal of International Social Research, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Özel gereksinimli öğrencilere genel para kullanımını öğretme

Özel Eğitim Dergisi, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Olumlu Davranışsal Destek

Özel Eğitim Dergisi, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teaching pedestrian skills to children with developmental disabilities

Journal of Behavioral Education, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Problem davranışların azaltalmasında olumlu davranışsal destek planı hazırlama

ANKARA UNIVERSITESI EGITIM BILIMLERI FAKULTESI OZEL EGITIM DERGISI-ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION, cilt.3, ss.41-50, 2002 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Problem davranışların işlevsel analiz

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

THE EFFECTIVENESS OF AND FAMILIY EDUCATION PROGRAM ON ACTIVITY SCHEDULES FOR TEENAGERS WITH AUTISM

3RD INTERNATIONAL CONGRESS ON EDUCATIONAL SCIENCES AND LEARNING TECHNOLOGY, Athens, Yunanistan, 15 - 19 Kasım 2017

The Effectiveness of an Familiy Education Program On Activity Schedules for Teenagers With Autism

3rd International Congress on Educational Sciences Learning Technology (ICESLT), ATİNA, Yunanistan, 15 - 19 Kasım 2017

Özel Eğitimdeki Sanal Gerçeklik Uygulamasına Yönelik Değerlendirmeler

Uluslararası Katılımlı 27. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Samsun, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2017

EVALUATION OF VIRTUAL REALITY APPLICATIONS IN THE FIELD OF SPECIALEDUCATION

International Science and Technology Conference, VİYANA, Avusturya, 13 - 15 Temmuz 2016

Comparison of the Diagnostic Assessment Practices of Young Children with Autism in Turkey and USA

Conference on Research Innovations in Early Intervention (CRIEI), SAN DIEGO, Amerika Birleşik Devletleri, 20 - 22 Şubat 2014

Problem davranışların azaltılmasında işlevsel değerlendirme ve olumlu davranışsal destek uygulaması

20. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’xxnde Gerçekleştirilen Çalıştay, Türkiye, 10 - 13 Mayıs 2010

Acceptability of Various Language Iterventions Views of Preschool Special Education Teachers

35nd International Annual Conference for Applied Behavior Analysis, 15 - 18 Nisan 2009

Turkish teachers experiences with children with challenging behavior and use of positive support

32nd International Annual Conference for Applied Behavior Analysis, 16 - 19 Mayıs 2006

Challenging Behavior and Positive Behavior Support Understanding

The Third International Conference on Positive Behavior Support, 9 - 11 Mayıs 2006

Doğal Dil Öğretim Tekniklerinden Tepki İsteme Modelinin Etkililiği

14. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2004

Turkish Special Education Teachers Implement Functional Analysis in Classroom

The second International Conference on Positive Behavior Support, 19 - 21 Mayıs 2004

Uygulamalı davranış analizi ve gelişimsel gerilik alanı

XIII. Özel Eğitim Kongresi, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2003

The efficacy of an instruction program designed to teach the application of mand model

International Clinical Phonetics and Linguistics Association (ICPLA), 6 - 09 Mayıs 2003

Boyama becerisi öğretiminde en etkili uyaran belirleme

XII. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2002

Zihin özürlü çocuklara okuma yazma öğretmede yazma tekniğinin etkililiği

XII. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2002

Identifying the most effective stimuli in the skill acquisition of picture coloring

Association for Behavior Analysis yıllık kongresinde, 23 - 26 Nisan 2002

The effect of write method to teach spelling to students with autism

Association for Behavior Analysis yıllık kongresi, 23 - 26 Nisan 2002

Verb inflections in Turkish speaking children with Down Syndrome

Joint Conference of the IX International Congress for the Study of Child Language and the Symposium on Research in Child Language Disorders, 17 - 19 Nisan 2002

A twenty year review of language studies

The Sixth International Congress on Behaviorism and the Sciences of Behavior, 10 - 12 Nisan 2002

Problem davranışların işlevsel değerlendirilmesi

Uluslararası Özel Eğitim Kongresi, 24 - 27 Haziran 2001

Using a picture board for communication

Association for Behavior Analysis yıllık kongresi, 14 - 17 Mayıs 2001

Functional analysis of aggressive behaviors

Fifth International Special Education Congress, 15 - 19 Mayıs 2000

The effects of the reinforcement of other behavior on self injurious behaviors

The Council for Exceptional Children’xxın Yıllık Kongresi, 17 - 20 Mayıs 1999

Kitap & Kitap Bölümleri

Problem Davranışların İşlevini Belirleme

Uygulamalı Davranış Analizi, Prof. Dr. Dilek Erbaş, Doç. Dr. Şerife Yücesoy Özkan, Editör, Pegem Yayınevi, Ankara, ss.215-264, 2017

Temel Ölçme Kavramları ve Becerileri

Kavramsal işlemsel ve Bildirimsel Bilgi ile İlgili matematik Yeterliliklerinin Kazandırılmasında Bilimsel Temelli Uygulamaları Kullanma, Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gürsel, Editör, Vize Yayıncılık, Ankara, ss.367-405, 2017

Kavramsal, İşlemsel ve Bildirimsel Bilgi ile İlgili Matematik Yeterliklerinin Kazandırılmasında Bilimsel Temelli Uygulamaları Kullanma

Özel Gereksinimli Öğrencilere Matematik Beceri ve Kavramlarının Öğretimini Planlama ve Uygulama, Gürsel, Oğuz, Editör, Vize Yayıncılık, Ankara, ss.117-140, 2017

Kavramsal işlemsel ve Bildirimsel Bilgi ile İlgili matematik Yeterliliklerinin Kazandırılmasında Bilimsel Temelli Uygulamaları Kullanma

Özel gereksinimli Öğrencilere Matematik Beceri ve Kavramlarının Öğretimini Planlama ve Uygulamalı, Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gürsel, Editör, Vize Yayıncılık, Ankara, ss.117-141, 2017

Sınıf yönetimi ve davranışsal destek için stratejiler

Özel gereksinimi olan öğrenciler için öğretim stratejileri, Çeviri Editörü: Şerife Yücesoy-Özkan, Editör, Nobel, Ankara, ss.36-67, 2014

Güvenirlik

Eğitim ve davranış bilimlerinde tek denekli araştırmalar, , Editör, Türk Psikologlar Derneği, ss.109-133, 2012

Sınıfta davranış yönetimi

Sınıfta Etkili Öğretim ve Yönetim: Etkinliklerle ve Örneklerle , Erbaş, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.363-429, 2010

Çalışma becerileri öğretimi

Sınıfta Etkili Öğretim ve Yönetim: Etkinliklerle ve Örneklerle, erbaş, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.469-521, 2010

Var olan performans düzeyinin belirlenmesi ve yazılması

Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının geliştirilmesi, Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gürsel, Editör, TC Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fkültesi Yyını, Eskişehir, ss.69-80, 2004

Dil ve konuşma bozukluğu olan çocukların değerlendirilmesi

İşitme, konuşma veya görme sorunu olan çocukların eğitimi, Ümran Tüfekçioğlu, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.183-199, 2003

Davranış değiştirme planı hazırlanması ve uygulanması

Davranış ve öğrenme sorunu olan çocukların eğitimleri, Gönül Kırcaali iftar, Editör, anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.67-80, 2003

Dil ve konuşma bozukluğu olan çocuklar için eğitici etkinlikler

İşitme, konuşma veya görme sorunu olan çocukların eğitimi, Ümran tüfekçioğlu, Editör, Anadolu üniversitesi, Eskişehir, ss.201-218, 2003

Var olan performans düzeyinin belirlenmesi ve yazılması

Okul öncesi Bireyselleştirilmiş öğretim programı, Oğuz Gürsel, Editör, anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.69-80, 2003

Alternatif davranış öğretimi

Davranış ve öğrenme sorunu olan çocukların eğitimleri, gönül Kırcaali iftar, Editör, anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.41-52, 2003