Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Fütüvvet ve Ahîlik Teşkilatlarının Ahlâkî İlkelerinin Oluşmasında Tasavvufun Öncülüğü

İhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.1, pp.1-37, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kur an ve Sünnette Dünya Lanetlenmiş midir?

İHYA Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.2, pp.83-108, 2015 (Other Refereed National Journals)

Sefer Der Vatan

DERVİŞLER.NER, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Biat Sünnetinin Tasavvufta İhyası.

İHYA Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-24, 2015 (Other Refereed National Journals)

Suufilerin Ricalü l Gayb Tanımı Taksimi ve Buna Dayanak Yaptıkları Hadisler

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, no.32, pp.111-137, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Her Ayetin Bir Zahiri Bir Batını Vardır Hadisindeki Zâhir Ve Batın Kavramları Üzerine Değerlendirmeler

Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, no.2, pp.4-41, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Beydavi'de Nefs Tezkiyesi ve Takva

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Dergisi, vol.11, no.26, pp.125-161, 2010 (Other Refereed National Journals)

Ahmed Ibn Acîbe El Hasenî nin Hayatı Eserleri Ve Tefsirdeki Metodu

Marife Dini Araştırmalar Dergisi, no.3, pp.261-281, 2010 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tasavvufta Marifetin Meyvesi: Rahmet Ahlakı ve Hizmet

III. Uluslararası Ebü’l-Hasan Harakânî Sempozyumu, Kars, Turkey, 27 - 29 October 2017, vol.4, pp.85-155

Kuruluşundan Mevlana Halid Dönemi İçinde Nakşibendilikte İcra Edilen Gizli Zikir ve Hatm i Hacegan

Uluslararası Bahâeddin Nakşibend ve Nakşibendîlik Sempozyumu, 2 - 04 December 2016

İnsan Bünyesinde İnşa Edilen En Büyük Değer Kalb i Selim

Uluslararası İnsanî Değerlerin Yeniden İnşası Sempozyumu, 19 - 21 June 2014

Manevî Mimarların İhya Ettiği Peyamberî Miras

2. Uluslararası Şeyh Şâban-ı Veli Sempozyumu, 4 - 06 May 2014

Books & Book Chapters

İhyau Ulumi'd-Din Tercümesi 3. cilt

Semerkand Yayınları, İstanbul, 2021

İhyu Ulumi'd-DİN 2. Cilit

Semerkand Yayınları, İstanbul, 2020

İhyâu Ulumi'd-Din 1.CİLT

Semerkand Yayınları, İstanbul, 2019

Kazanç Yolları

SEMERKAND, İstanbul, 2019

Kurtuluş Vesilesi

Semerkand, İstanbul, 2018

Yeme İçme Âdabı

Semerkand, İstanbul, 2018

Haccın Sırları

Semerkand, İstanbul, 2018

Kur’an Okuma Edepleri

Semerkand, İstanbul, 2018

Namazın Sırları

Semerkand, İstanbul, 2018

Günlük Vazifeler

Semerkand, İstanbul, 2018

Akaid Esasları

Semerkand, İstanbul, 2018

Beyzâvî Tefsirinde Tasavvuf

Nizamiye Akademi, İstanbul, 2017

İlim Kapısı

Semerkand Yayınları, İstanbul, 2017

Kur'an ve Tasavvuf

Gece Kitaplığı, Ankara, 2017

BEYZAVÎ TEFSİRİNDE TASAVVUF

Nizamiye Akademi, İstanbul, 2017

Temizlik Usulleri

Semerkand, İstanbul, 2017

Tasavvuf Metodu Olarak RABITA

Semerkand Yayınları, İstanbul, 2016

Delil ve Örnekleriyle Kadın ve Aile İlmihali

Semerkand Yayınları, İstanbul, 2016

Avarifü'l-Meârif/Gerçek Tasavvuf

Semerkand Yayınları, İstanbul, 2016

Kuşeyrî Risâlesi

Semerkand Yayınları, İstanbul, 2016

Edep Bir Tac İmiş

Semerkand Yayınları, İstanbul, 2016

Ateşin Yakmadığı Aşık

Semerkand, İstanbul, 2016 Sustainable Development

Edep Bir Tâc İmiş

Semerkand Yayınları, İstanbul, 2015

Ehl i Sünnet İnancı

Semerkand, İstanbul, 2015

İlahî Fetihler

Semerkand Yayınları, İstanbul, 2014

Kut'ul-Kulûb/Kalplerin Azığı

Semerkand Yayınları, İstanbul, 2014

Kaynaklarıyla Tasavvuf

Semerkand Yayınları, İstanbul, 2014

Allah Yolunda Yardım ve Cömertlik

Semerkand Yayınları, İstanbul, 2014

Kulun Yolculuğu (Miraç ve Nefs Terbiyesi)

Semerkand Yayınları, İstanbul, 2012

İslam'da Velayet ve Keramet

Hoşgörü Yayınları, İstanbul, 2012

İslâmî Kaynaklarda Velayet ve Keramet

Hoşgörü Yayınları, İstanbul, 2012

Bahrü'l-Medid/İbn Acibe Tefsiri

Semerkand Yayınları, İstanbul, 2011

Hak Yolunun Esasları

Semerkand Yayınları, İstanbul, 2011

Ziyaret Edepleri ve Yoluculuk Hükümleri

Hacegan Yayınları, İstanbul, 2005

Mektubat-ı Mevlana Halid

SEY-TAC YAYINLARI, İstanbul, 2004

Hz. Peygamber ve İlim

Şule yayınları, İstanbul, 1991