Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Düz Oranlı Vergilere Bakış Hall-Rabushka Düz Oranlı Vergi Modelinin İncelenmesi

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.162-179, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Düz Oranlı Vergilere Bakış: Hall-Rabushka Düz Oranlı Vergi Modelinin İncelenmesi

9. International Congress on Current Debates in Social Sciences, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 2 - 04 Mayıs 2019

Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Çözüm Yolları Bağlamında İzaha Davet Müessesesi

6. International Congress on Current Debates in Social Sciences, 14 - 16 Aralık 2017

Vatandaş Bütçesi ve Türkiye’de Vatandaş Bütçe Değerlendirmesi

32. İnternational Public Finance Conference / 32. Uluslararası Maliye Sempozyumu, 10 - 14 Mayıs 2017

İnovasyonun Küresel Rekabet Edebilirlik Üzerindeki Etkisi: Seçili Ülkeler Değerlendirilmesi

International Conference of Political Economy:Institutions, National Identity, Power, and Governance in the 21st Century June 28-30, 2017, Belgrade, Serbia, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 28 - 30 Haziran 2017