Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2016 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

  • 2015 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi