Education Information

Education Information

 • 2005 - 2010 Doctorate

  Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Mathematics, Turkey

 • 2002 - 2005 Postgraduate

  Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Mathematics, Turkey

 • 1998 - 2002 Undergraduate

  Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Mathematics, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  İç İlişki Durumunda Cox Oransal Hazard Modeli İçin Farklı Tahmin Edicilerin İncelenmesi

  Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü

 • 2005 Postgraduate

  Modelleme Sürecinde Weibull Dağılımının Kullanılması Sustainable Development

  Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü