Education Information

Education Information

 • 2012 - 2018 Doctorate

  Marmara University, Institute of Social Sciences, Halkla İlişkiler (Dr), Turkey

 • 2009 - 2012 Postgraduate

  Marmara University, Institute of Social Sciences, Halkla İlişkiler (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2005 - 2009 Undergraduate

  Marmara University, Faculty of Communication, Public Relations and Publicity, Turkey

 • 2002 - 2005 Associate Degree

  Trakya Üniversitesi, Çerkezköy Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler Pr., Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  Siyasal Halkla İlişkiler Kampanyalarında Müzik Kullanımı: Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma

  Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Anabilim Dalı

 • 2012 Postgraduate

  Reklam müzikleri ve markaya olan etkisi

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • C1 Advanced English