Res. Asst.

DENİZ DEMİR


Faculty of Communication

Journalism

Department of Media Economics and Management

Biography

2003 yılında İstanbul Saint-Joseph Fransız Lisesinden mezun olduktan sonra 2003-2007 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesinde lisans eğitimi görmüştür. Daha sonra 2008-2011 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde yüksek lisans çalışmalarını sürdürmüş ve "Les manisfestations du nationalisme dans la vie quotidienne en Turquie" (Türkiye'de Gündelik Hayatta Milliyetçiliğin Tezahürleri) başlıklı teziyle mezun olmuştur. 2017 yılında Marmara Üniversitesi Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği Bölümünden "Anaakım-dışı Medyanın Finansman Stratejileri" başlıklı tezi ile doktora derecesi almıştır. Doktora sürecinde, 2012-2013 akademik yılında, Paris 3 - Sorbonne Nouvelle Üniversitesi Medya ve İletişim Çalışmaları bölümünde konuk araştırmacı olarak bulunmuştur. 2009 yılından itibaren Marmara Üniversitesi Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. 

Education Information

2012 - 2017

2012 - 2017

Doctorate

Marmara University, Faculty Of Communication, Journalism, Turkey

2008 - 2011

2008 - 2011

Postgraduate

Galatasaray University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Bölümü, Turkey

2003 - 2007

2003 - 2007

Undergraduate

Galatasaray University, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, Turkey

Dissertations

2017

2017

Doctorate

Anaakım dışı medyanın finansman stratejileri

Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

2011

2011

Postgraduate

Les manifestations du nationalisme dans la vie quotidienne en Turquie

Galatasaray Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Bölümü

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

French

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2009 - Continues

2009 - Continues

Research Assistant

Marmara University, Faculty Of Communication, Journalism

Courses

Undergraduate

Undergraduate

İşletme Yönetimi (Business Administration)

Undergraduate

Undergraduate

Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği (Media Economics and Management)

Undergraduate

Undergraduate

İşletme Yönetimi (Business Administration)

Articles Published in Other Journals

2012

2012

Portrait of a prime-minister: designed by a social network

Baykal Fide E., Demir D.

Actes du colloque international ORC IARSIC-ESSACHESS, no.1, pp.95-104, 2012 (International Conference Book) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

Dijital Medya için Yeni Gelir Modeli Arayışları

DEMİR D.

Gelenekselden Dijitale UluslararasıMedya Araştırmaları Sempozyumu, 10 - 11 May 2018

2018

2018

Political use of social media among journalism academics in Turkey

DEMİR D.

Media Freedom Symposium at Lund University, 13 March 2018

2017

2017

Establishing an Independent News Platform: Financial Strategies of Medyascope.tv

DEMİR D.

3rd International Conference on Communication and Management (ICCM2017), Atina, Greece, 24 - 27 April 2017

2015

2015

Searching for an Alternative to Mainstream Media – Citizen Journalism Testings in Turkey

DEMİR D. , ÇALIŞKAN B.

Shaping the Future of News Media, the International Conference on Integrated Journalism Education, Research and Innovation, Barcelona, Spain, 17 - 19 June 2015

2015

2015

Authoritarian Construction of Space: Yenikapı and Maltepe Meeting Areas

DEMİR D. , ÇALIŞKAN B.

15th International Cultural Studies Symposium, İzmir, Turkey, 6 - 08 May 2015

2014

2014

Bankruptcy of Traditional Journalism

DEMİR D.

JSS-ECREA 2014 Journalism Studies Section Conference Journalism in Transition: Crisis or Opportunity?, Selanik, Greece, 27 - 29 March 2014

2012

2012

Portrait of a prime minister Designed by a social network

BAYKAL FİDE E. , DEMİR D.

Communication du symbolique et symbolique de la communication dans les sociétés modernes et postmodernes, Beziers, France, 8 - 09 November 2012

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2017 - Continues

2017 - Continues

Yunanistan İletişim Enstitüsü (Communication Institute of Greece)

Member of Science Committee

2015 - Continues

2015 - Continues

Avrupa İletişim Araştırmaları ve Eğitimi Derneği (European Communication Research and Education Association

Member

Scientific Refereeing

November 2018

November 2018

İnsan ve İnsan

Other Journals

Mobility Activity

2012 - 2013

2012 - 2013

Erasmus Programme

Research During Graduate Education

Université Paris III - Sorbonne Nouvelle, France