Arş.Gör.

DENİZ DEMİR


İletişim Fakültesi

Gazetecilik Bölümü

Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı

Biyografi

2003 yılında İstanbul Saint-Joseph Fransız Lisesinden mezun olduktan sonra 2003-2007 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesinde lisans eğitimi görmüştür. Daha sonra 2008-2011 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde yüksek lisans çalışmalarını sürdürmüş ve "Les manisfestations du nationalisme dans la vie quotidienne en Turquie" (Türkiye'de Gündelik Hayatta Milliyetçiliğin Tezahürleri) başlıklı teziyle mezun olmuştur. 2017 yılında Marmara Üniversitesi Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği Bölümünden "Anaakım-dışı Medyanın Finansman Stratejileri" başlıklı tezi ile doktora derecesi almıştır. Doktora sürecinde, 2012-2013 akademik yılında, Paris 3 - Sorbonne Nouvelle Üniversitesi Medya ve İletişim Çalışmaları bölümünde konuk araştırmacı olarak bulunmuştur. 2009 yılından itibaren Marmara Üniversitesi Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. 

Eğitim Bilgileri

2012 - 2017

2012 - 2017

Doktora

Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, Türkiye

2008 - 2011

2008 - 2011

Yüksek Lisans

Galatasaray Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Bölümü, Türkiye

2003 - 2007

2003 - 2007

Lisans

Galatasaray Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2017

2017

Doktora

Anaakım dışı medyanın finansman stratejileri

Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

2011

2011

Yüksek Lisans

Les manifestations du nationalisme dans la vie quotidienne en Turquie

Galatasaray Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Bölümü

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

Fransızca

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

İşletme Yönetimi (Business Administration)

Lisans

Lisans

Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği (Media Economics and Management)

Lisans

Lisans

İşletme Yönetimi (Business Administration)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2012

2012

Portrait of a prime-minister: designed by a social network

Baykal Fide E., Demir D.

Actes du colloque international ORC IARSIC-ESSACHESS, sa.1, ss.95-104, 2012 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Dijital Medya için Yeni Gelir Modeli Arayışları

DEMİR D.

Gelenekselden Dijitale UluslararasıMedya Araştırmaları Sempozyumu, 10 - 11 Mayıs 2018

2018

2018

Political use of social media among journalism academics in Turkey

DEMİR D.

Media Freedom Symposium at Lund University, 13 Mart 2018

2017

2017

Establishing an Independent News Platform: Financial Strategies of Medyascope.tv

DEMİR D.

3rd International Conference on Communication and Management (ICCM2017), Atina, Yunanistan, 24 - 27 Nisan 2017

2015

2015

Searching for an Alternative to Mainstream Media – Citizen Journalism Testings in Turkey

DEMİR D. , ÇALIŞKAN B.

Shaping the Future of News Media, the International Conference on Integrated Journalism Education, Research and Innovation, Barcelona, İspanya, 17 - 19 Haziran 2015

2015

2015

Authoritarian Construction of Space: Yenikapı and Maltepe Meeting Areas

DEMİR D. , ÇALIŞKAN B.

15th International Cultural Studies Symposium, İzmir, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2015

2014

2014

Bankruptcy of Traditional Journalism

DEMİR D.

JSS-ECREA 2014 Journalism Studies Section Conference Journalism in Transition: Crisis or Opportunity?, Selanik, Yunanistan, 27 - 29 Mart 2014

2012

2012

Portrait of a prime minister Designed by a social network

BAYKAL FİDE E. , DEMİR D.

Communication du symbolique et symbolique de la communication dans les sociétés modernes et postmodernes, Beziers, Fransa, 8 - 09 Kasım 2012

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Yunanistan İletişim Enstitüsü (Communication Institute of Greece)

Bilim Kurulu Üyesi

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Avrupa İletişim Araştırmaları ve Eğitimi Derneği (European Communication Research and Education Association

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Kasım 2018

Kasım 2018

İnsan ve İnsan

Diğer Dergiler

Akademik Dolaşım Faaliyetleri

2012 - 2013

2012 - 2013

Erasmus Programı

Lisansüstü Eğitim Kapsamında Araştırma

Université Paris III - Sorbonne Nouvelle, Fransa