Publications & Works

Articles Published in Other Journals

MamluksandIntellectual Life

IRCICA Journal, vol.2, no.4, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mamluks and Their Contributions to the Intellectual Life

Essay in Memory of Hazel E. Heughan, pp.59-70, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Arap Dünyasında İbn Haldun Yaklaşımları

İslam Araştırmaları Dergisi, no.16, pp.1-26, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

TheBreaking of a ThosandSwords A History of theTurkish Military of Samarra Matthew S Gordon

İslâm Araştırmaları Dergisi, vol.11, pp.210-212, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

İslam Coğrafyacılığı ve Müslüman Coğrafyacılar Murat Ağarı

Türk Kültürü Araştırmaları, vol.8, pp.235-242, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Franz Rosenthal Vefeyat

İslam Araştırmaları Dergisi, vol.10, pp.179-181, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Valilikten İmparatorluğa Gazneliler Hanefi Palabıyık

İslam Araştırmaları Dergisi, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kılıçtan Kaleme Memlukler ve Entelektuel Hayat

Türklük Araştırmaları Dergisi, no.12, pp.249-259, 2002 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

el Kuds fi Arşîvi l Usmâni

al-Kuds fî Ahdi’l-Usmânî, 1 - 03 January 2010

Takyîmü l mesâdırı t Türkiyyeti l hâssabi târîhi l Cezâyir

el-Cezâir hilâle’l-ahdi’l-Osmânî. -, Algeria, 1 - 03 January 2009

İbn İlalmış ınTârîh i Düneysir Adlı Eserine Göre Artuklular Döneminde İlmî Hayat

I. Uluslararası Artuklu Sempozyumu, Mardin, Turkey, 27 - 29 October 2009, vol.2, pp.1-7

Haçlılar Çağında Doğu Batı Etkileşimi

Uluslararası İslâm-Türk Medeniyeti ve Avrupa Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 24 - 26 November 2006

Ticaratu l rakiki l memalik beyne Kafkazya ve Anadul ve Suriye ve Mısr fi usuri l vusta el muteahhira

UluslarasıBilad-ı Şam ve Türkiye Komşuluk İlişkileri ve Ortak Medeniyet Kaynakları Sempozyumu., Şam, Syria, 1 - 03 January 2005

Turk Mamluks and Arabic Culture

al-İhtilal fi al-Watan al-Arabi abr al-Usur’ al-Nadwa al-Sanawiyya al-Hamisa li-Qısm al-Tarikh, Şam, Syria, 6 - 10 January 2004

Books & Book Chapters

Episodes in the Encyclopedia

Türkiye Diyanet Vakfı

Türkiye diyanet Vakfı, pp.462-463, 2016

İbn Asakir, Ebü’l-Kasım

TÜRKİYE DİYANET VAKFI, pp.321-324, 1999 Creative Commons License