Education Information

Education Information

 • 1996 - 2000 Doctorate

  University of Tennessee, Knoxville, Atom Ve Molekül, Department of Physics, United States Of America

 • 1991 - 1993 Postgraduate

  University of Wisconsin-Madison, Graduate School, Department of Physics, United States Of America

 • 1985 - 1989 Undergraduate

  Cukurova University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Simha-Somcynsky ve Cahn Hilliard kuramlarını kullanarak polimerlerin yüzey serbest hacim derinlik profillerinin çıkarılması

  Marmara University, Fen - Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English