Ögrenim Bilgisi


Doktora
1998 - 2004
Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Türkiye

Yüksek Lisans
1995 - 1998
Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Lisans
1988 - 1994
Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Türkiye

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Yaptığı Tezler

Doktora, Metabolik Sendrom ve Koroner Kalp Hastalığının Genetik Sebebi Olduğu Düşünülen ACE ve PON Genlerindeki Polimorfizmin Türk Popülasyonunda Araştırılması, Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 2004
Yüksek Lisans, Kombu Mantarı ve Ekstresinin Fibrinolitik Sistem ve Antibakteriyal Etkisinin İncelenmesi, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998

Akademik Unvanlar / Görevler


Doç.Dr.
2017 - Devam Ediyor
Marmara Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Yrd.Doç.Dr.
2014 - 2017
Marmara Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Araştırma Görevlisi
2001 - 2014
Marmara Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Araştırma Görevlisi
1995 - 2001
Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Desteklenen Projeler

 1. Sesal N. C. , Doruker Turgut P., Akdoğan E. D. , TÜBİTAK Projesi, Identification of species-specific regions in glycolytic enzymes and their use in allosteric drug design studies, 2019 - 2022
 2. Doğan Ö. K. , Açıkgöz B., Sesal N. C. , TÜBİTAK Uluslararası İkili İşbirliği Projesi, Akciğer Kanserinde İmmün Kontrol Noktası (Checkpoint) İle Çoğunluğu Algılama Sistemi (QS) Arasındaki Potansiyel İlişkinin Liken Sekonder Metabolitleriyle İnhibisyonun Araştırılması, 2019 - 2021
 3. Balkan A. A. , Durdağı S., Sesal N. C. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Peltigera Cinsine Ait Liken ve Endolikenik Fungus Örneklerinin Pseudomonas aeruginosa Üzerine Anti-Quorum Sensing ve Anti-Biyofilm Etkinliklerinin in vitro ve in siliko Yöntemlerle İncelenmesi, 2019 - 2021
 4. Sesal N. C. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kadıköy Bostancı sahil şeridinin rekreasyon alanı olarak değerlendirilmesinde su kalitesi yönünden araştırılması, 2004 - 2021
 5. Sesal N. C. , Gürbüz B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Bazı Achillea Türlerinden Elde Edilen Bitki Ekstraktlarının Salt Çoğunluğu Algılama Sistemini İnhibe Edici Özelliklerinin, Antimikrobiyal, Antibiyofilm ve Antioksidan Aktivitelerinin Araştırılması., 2019 - 2020
 6. Sesal N. C. , Gökalsın B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Pseudomonas aeruginosa Quorum Sensing İnhibitörü Liken Sekonder Metabolitlerinin ve İnhibisyon Mekanizmalarının Belirlenmesi, 2017 - 2020
 7. Sesal N. C. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Etnobotanik değere sahip liken türlerinin mikobiyont özütlerinin Pseudomonas aeruginosa üzerinde quorum sensing inhibisyon özelliklerinin araştırılması, 2017 - 2020
 8. Sesal N. C. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Liken ve Endolikenik Bakteri Özütlerinin Pseudomonas aeruginosa Quorum Sensing Mekanizması ve Biyofilm Formu Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi, 2017 - 2019
 9. Özyiğitoğlu G., Sesal N. C. , TÜBİTAK Uluslararası İkili İşbirliği Projesi, Türk Liken biyokaynakları kullanılarak bakteriyel Quorum sensing inhibitörü yeni antimikrobiyal bileşenlerin geliştirilmesi ve sanayiye aktarılması, 2017 - 2019
 10. Sesal N. C. , TÜBİTAK Uluslararası İkili İşbirliği Projesi, Bakteri Virulansına Karşı Mücadele İçin Ekstremofilik QS ve QQ Metabolitlerinin Araştırılması, 2017 - 2019
 11. Özyiğitoğlu G., Sesal N. C. , TÜBİTAK - AB COST Projesi , Acne Vulgaris Hastalığının Etmenlerinin Propionibacterium acnes Bakterisinin Liken Türlerinden İzole Edilen Sekonder Metabolitler Kullanılarak Biyofilm Oluşturulmasının Engellenmesi, 2015 - 2018
 12. Koca A., Sesal N. C. , TÜBİTAK Projesi, Marmara Doğa Bilimlerine Yönelik Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi, 2017 - 2017
 13. Koca A., Sesal N. C. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, AHL Moleküllerinin Elektrokimyasal Metod İle Algılanması, 2016 - 2017
 14. Özyiğitoğlu G., Sesal N. C. , Desteklenmiş Diğer Projeler, Liken türlerinden elde edilen sekonder metabolitler kullanılarak Pseudomonas aeroginosa Escherichia coli Enterococcus faecalis ve Staphylococcus aureus bakterilerinin QS sinyal mekanizmasının bloke edilmesi ile biyofilm oluşumunun engellenmesi, 2013 - 2017
 15. Gürtuğ Y., Sesal N. C. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, ürolotik bakterilerin zemin iyileştirmeuygulamalarında kullanımlarının araştırılması, 2015 - 2016
 16. Sesal N. C. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Ürolitik Bakterilerin Zemin İyileştirme Uygulamalarında Kullanımlarının Araştırılması, 2015 - 2016
 17. Sesal N. C. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kistik Fibrozis Hastalığında Etkili Antibiyotiklerin Pseudomonas aeruginosa Üzerine Quorum Sensing İnhibisyonu Etkisinin in silico ve in vitro Ortamlarda İncelenmesi, 2015 - 2016
 18. Sesal N. C. , Gökalsın B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Quorum Sensing İnhibisyonunun Pseudomonas aeruginosa da Floresan Işıma ve kRT PZR Yöntemleri Kullanılarak Kantitatif Olarak Karşılaştırılması, 2015 - 2016
 19. Sesal N. C. , Aksoydan B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kitosan nano parçacıkların Pseudomonas aeruginosa üzerine antibakteriyel etkisinin in silico ve in vitro ortamlarda incelenmesi, 2013 - 2015
 20. Sesal N. C. , Kekeç Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Pseudomonas aeruginosa PA01 Suşunda Sıcaklık pH ve Klor Streslerine Karşı Biyofilm Oluşumunu Tetikleyen Genlerin Etkinliğinin Real Time PCR Yöntemi ile Belirlenmesi, 2013 - 2014
 21. Dumludağ F., Sesal N. C. , Altındal A., Açıkgöz B., Kekeç Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Escherichia coli, Pseudomonas aeroginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis Bakterilerinin ZnO, TiO2, CuO, ve SnO2 Nanoparçacık ve Ultrason Kullanılarak Öldürülmesi (FEN-B-130612-0222), 2012 - 2014
 22. Sesal N. C. , Sanayi Tezleri Projesi, DİŞ ÜZERİNDE OLUŞAN DENTAL PLAĞIN ELEKTRİKLİ ULTRASONİK DİŞ FIRÇALARI KULLANILARARAK UZAKLAŞTIRILMASI, 2012 - 2014
 23. Sesal N. C. , TÜBİTAK Projesi, Vaccinium arctostaphylos yaprak infusyonunun streptozotocin ile diyabet oluşturulan sıçanlar üzerinde tedavi etkisinin araştırılması, 2009 - 2010

Ödüller

 1. Sesal N. C. , Proje Performans Ödülü, Tübitak, Eylül 2020
 2. Sesal N. C. , Akademik Yayın ve Proje Ödülü- Temel Bilimler , Marmara Üniversitesi, Ocak 2020
 3. Sesal N. C. , Proje, Marmara Üniversitesi- Fen Edebiyat Fakültesi, Ekim 2017
 4. Sesal N. C. , TEBLİĞ, Marnara Üniversitesi, Haziran 2016
 5. Sesal N. C. , Proje, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fak., Şubat 2016
 6. Sesal N. C. , Berber B., Karaltı İ., 2. Ivek Uluslararası İlaç Ve Eczacılık Kongresi Bildiri Yarışması -3.Lük, 2. Ivek Uluslararası İlaç Ve Eczacılık Kongresi Bildiri Yarışması -3.Lük, Kasım 2015
 7. Sesal N. C. , Proje, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Şubat 2015
 8. Sesal N. C. , En Yüksek Bütçeli Diğer Projeleri Yürüten Öğretim Üyesi, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Şubat 2015
 9. Sesal N. C. , “En iyi Sözlü Sunu Üçüncülük Ödülü, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, Ekim 2014
 10. Sesal N. C. , En iyi Poster İkincilik Ödülü, Türk Mikrobiyoloji Derneği, Ekim 2014
 11. Sesal N. C. , EN İYİ SÖZLÜ SUNUM, Erzurum Teknik Üniversitesi, Temmuz 2014
 12. Sesal N. C. , Poster sunumu Birincilik Ödülü, Erzurum Teknik Üniversitesi, Temmuz 2014
 13. Sesal N. C. , 2014 Sabri Ülker Bilim Ödülü Proje Yarışması” ilk 18 proje arasına girerek sergilenmeye hak kazanması, Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı, Haziran 2014
 14. Sesal N. C. , Fen Bilimleri Alanında “En Yüksek Bütçeli Diğer Projeleri Yürüten Öğretim Üyesi, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Şubat 2014
 15. Sesal N. C. , Araştırma Teşvik Ödülü, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, Ekim 2013
 16. Sesal N. C. , Üstün Hizmet Belgesi, Marmara Üniversiteai Atatürk Eğitim Fakültesi, Ocak 2002

Burslar

Biyosensör geliştirilmesi, Avrupa Birliği Komisyonu, 2010 - 2010

Jüri Üyelikleri

Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Marmara Üniversitesi, Şubat, 2021
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), İstanbul Üniversitesi, Eylül, 2019
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), İstanbul Üniversitesi, Şubat, 2019
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Marmara Üniversitesi, Ocak, 2019
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, İstanbul Üniversitesi, Haziran, 2018
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Marmara Üniversitesi, Ekim, 2017
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Marmara Üniversitesi, Eylül, 2017
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Marmara Üniversitesi, Kasım, 2016
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, İstanbul Üniversitesi, Ekim, 2016
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, İstanbul Üniversitesi, Mayıs, 2016
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Marmara Üniversitesi, Mayıs, 2016
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, İstanbul Üniversitesi, Mayıs, 2016
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Marmara Üniversitesi, Nisan, 2016
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Marmara Üniversitesi, Ocak, 2014

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Quorum sensing attenuation properties of ethnobotanically valuable lichens against Pseudomonas aeruginosa
  Gökalsın B., Berber D., Özyiğitoğlu G., Yeşilada E., Sesal N. C.
  Plant Biosystems, cilt.154, sa.6, ss.792-799, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 2. Antibacterial Potential of Six Lichen Species against Enterococcus durans from Leather Industry Evaluation of acetone extracts obtained from several lichen species as alternative natural antibacterial agents
  Berber D., Türkmenoğlu İ., Sesal N. C.
  JOHNSON MATTHEY TECHNOLOGY REVIEW, cilt.64, sa.4, ss.480-488, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 3. Antibacterial and Anti-Biofilm Activities of Acetone Extracts of Usnea sp. against Mixed Cultures of Bacteria from Soak Liquor Samples and Tank Surfaces
  Berber D., Türkmenoğlu İ., Sesal N. C.
  JOURNAL OF THE AMERICAN LEATHER CHEMISTS ASSOCIATION, cilt.115, sa.10, ss.365-372, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 4. Efficacy of Usnea sp. Extracts in Preventing Biofilm Formation by Bacillus Species Isolated from Soaking Liquor Samples
  Berber D., Türkmenoğlu İ., Birbir M., Sesal N. C.
  JOURNAL OF THE AMERICAN LEATHER CHEMISTS ASSOCIATION, cilt.115, sa.6, ss.222-229, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 5. An alternative strategy to detect bacterial contamination in milk and water: a newly designed electrochemical biosensor
  Ozcan S. M. , SESAL N. C. , ŞENER M. K. , KOCA A.
  EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY, cilt.246, sa.6, ss.1317-1324, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 6. Extremophilic Natrinema versiforme Against Pseudomonas aeruginosa Quorum Sensing and Biofilm
  Basaran T. I. , Berber D., Gokalsin B., Tramice A., Tommonaro G., Abbamondi G. R. , Erginer Haskoylu M., TOKSOY ÖNER E., Iodice C., SESAL N. C.
  FRONTIERS IN MICROBIOLOGY, cilt.11, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 7. Anti-quorum sensing and anti-biofilm activities of Hypericum perforatum extracts against Pseudomonas aeruginosa
  Dogan S., Gokalsin B., ŞENKARDEŞ İ., DOĞAN A., SESAL N. C.
  JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY, cilt.235, ss.293-300, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 8. Pseudomonas aeruginosa Quorum Sensing and Biofilm Inhibition
  Gokalsin B., Berber D., SESAL N. C.
  QUORUM SENSING: MOLECULAR MECHANISM AND BIOTECHNOLOGICAL APPLICATION, ss.227-256, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 9. Reducing Virulence and Biofilm of Pseudomonas aeruginosa by Potential Quorum Sensing Inhibitor Carotenoid: Zeaxanthin
  Gokalsin B., Aksoydan B., Erman B., SESAL N. C.
  MICROBIAL ECOLOGY, cilt.74, sa.2, ss.466-473, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 10. Comparison of antibacterial and antibiofilm activity properties of Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav. lichen extracts from different locations in Turkey
  Ozyigitoglu G., Acikgoz B., Tahiroglu G., Sesal N. C.
  Mycosphere, cilt.8, sa.8, ss.994-1002, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 11. Comparison of antibacterial and antibiofilm activity properties ofHypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav. lichen extracts from differentlocations in Turkey
  Çobanoğlu G., Açıkgöz B., Tahiroğlu G., Sesal N. C.
  MYCOSPHERE, cilt.8, sa.8, ss.994-1002, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 12. In vitro evaluation of cytotoxic, anti-proliferative, anti-oxidant, apoptotic, and anti-microbial activities of Cladonia pocillum
  Ersöz M., Coşkun Z. M. , Açıkgöz B., Karaltı İ., Çobanoğlu G., Sesal N. C.
  CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY, cilt.63, ss.69-75, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 13. Lichen secondary metabolite evernic acid as potential quorum sensing inhibitor against Pseudomonas aeruginosa
  Gokalsin B., SESAL N. C.
  WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY, cilt.32, sa.9, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 14. Effects of Chlorine Stress on Pseudomonas aeruginosa Biofilm and Analysis of Related Gene Expressions
  Kekec O., Gokalsin B., KARALTI İ., KAYHAN F. E. , SESAL N. C.
  CURRENT MICROBIOLOGY, cilt.73, sa.2, ss.228-235, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 15. Trace metal concentration and sea water quality of Tuzla shipyard area, Istanbul, Turkey using mediterranean mussels (Mytilus galloprovincialis) for monitoring aquatic pollution
  KAYHAN F. E. , Balkis N., Aksu A., YÖN ERTUĞ N. D. , Sesal C.
  Pakistan Journal of Zoology, cilt.48, sa.2, ss.597-600, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 16. Anti proliferative and apoptotic effects of methanolic extracts from different Cladonia species on human breast cancer cells
  Coşkun Z. M. , Ersöz M., Açıkgöz B., Karaltı İ., Çobanoğlu G., Sesal N. C.
  Folia Biologica, cilt.61, ss.97-103, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 17. Inactivation of Escherichia coli and Staphylococcus aureus by Ultrasound
  SESAL N. C. , Kekec O.
  JOURNAL OF ULTRASOUND IN MEDICINE, cilt.33, sa.9, ss.1663-1668, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 18. Effects of pulsed ultrasound on Escherichia coli and Staphylococcus aureus
  SESAL N. C. , Kekec O.
  TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE, cilt.108, sa.6, ss.348-353, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 19. Evaluation of oxidative stress after exposure to different doses of deltamethrin and cadmium in Swordtail fish gills
  Kaymak G., KAYHAN F. E. , Yön N. D. , SESAL N. C. , Akbulut C.
  Pakistan Journal of Zoology, cilt.46, sa.5, ss.1471-1474, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 20. Amperometric Biosensor with Interdigitated Au Electrode for Rapid Detection of Enterococcus faecalis in Water Samples
  Sesal N. C.
  SENSOR LETTERS, cilt.11, sa.10, ss.1860-1866, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 21. Screening of Antimicrobial and Cytotoxic Effects of Two Cladonia Species
  Birkan A., Karaltı İ., Ersöz M., Coşkun Z. M. , Çobanoğlu G., Sesal N. C.
  Zeitschrift Fur Naturforschung Section C-A Journal Of Biosciences, cilt.68, ss.191-197, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 22. Serum paraoxonase 1 activity in women with metabolic syndrome.
  Yilmaz H., Sayar N., Yilmaz M., Gurkan U., Sesal C., Tosu R., Cakmak N., Erer B., Oz D., Ciloglu F., et al.
  Kardiologia polska, cilt.68, ss.1219-24, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Infusion or Decoction Extracts of Helianthus annuus Leaves: Potential Inhibitors for QS system and Biofilm Formation in Pseudomonas aeruginosa
  Balkan A. A. , Yıldız A., Berber D., Gökalsın B., Sesal N. C.
  International journal of advances in engineering and pure sciences (Online), cilt.32, sa.4, ss.499-506, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 2. Quorum sensing inhibition properties of lichen forming fungi extracts from Cetrelia species against Pseudomonas aeruginosa
  GOKALSIN B., BERBER D., Hur J., SESAL N. C.
  Frontiers in Life Sciences and Related Technologies, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 3. SUCUL ORTAMDA ULTRASES UYGULANMASININ Carassius auratus’un OKSİDATİFSTRES PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ
  Esmer Duruel H. E. , Kaymak G., Tartar Kızılkaya Ş., Sesal N. C. , Kayhan F. E.
  ISPEC ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ, cilt.6, sa.6, ss.1-5, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 4. The evaluation of bacteriological quality parameters of natural spring water in Anatolian side of Istanbul Province
  KAYHAN F. E. , Gultekin S., Sesal C.
  SU URUNLERI DERGISI, cilt.35, sa.1, ss.37-42, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)
 5. İstanbul İli Anadolu Yakası doğal kaynak sularının bakteriyolojik kalite parametrelerinin değerlendirilmesi.
  KAYHAN F. E. , Gültekin S., SESAL N. C.
  Su Ürünleri Dergisi (EgeJFAS), cilt.35, ss.1-5, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 6. Balıkesir Bölgesinden Toplanan Liken Örneklerine AitÖzütlerin Escherichia coli ATCC 25922 ÜzerindekiAntibakteriyel Etkinlikleri
  Ucarkus E., Gokalsın B., Yıldırım N., Açıkgöz B., Çobanoğlu G., Sesal N. C.
  Türk Mikrobiyol Cem Derg , cilt.47, sa.1, ss.26-32, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 7. İstanbul ili Anadolu yakası doğal kaynak sularının kimyasal analizlerinin değerlendirilmesi
  Gültekin S., SESAL N. C. , KAYHAN F. E.
  Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.132-140, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 8. Kara midyelerin Mytilus galloprovincialis gram negatif bakteri florasının tespiti
  KAYHAN F. E. , SESAL N. C. , Güldür S.
  Marmara Fen Bilimleri Dergisi MÜFBED, cilt.28, ss.66-69, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 9. Evaluation of antimicrobial activity of the lichens Physcia aipolia Xanthoria parietina Usnea florida Usnea subfloridana and Melanohalea exasperata
  Çobanoğlu G., Sesal N. C. , Açıkgöz B., Karaltı İ.
  Journal of Modern Phytomorphology, cilt.10, ss.19-24, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 10. Mikrobiyal Kalsiyum Karbonat Oluşum Mekanizmaları veUygulama Alanları
  yıldırım n., GÜRTUĞ Y., SESAL N. C.
  Marmara Üniversitesi Fen-Bilimleri Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 11. Liken sekonder metabolitleri Sentez yolakları ve biyolojik etkinlikleri
  Çobanoğlu G., Açıkgöz B., Sesal N. C.
  Acta Biologica Turcica, cilt.29, sa.4, ss.150-163, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 12. In Vitro Antimicrobial Potentials of Four Ramalina Lichen Species from Turkey
  Sesal N. C. , Çobanoğlu G., Karaltı İ., Açıkgöz B.
  Current Research in Environmental & Applied Mycology, cilt.6, ss.202-209, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 13. MİKROBİYAL KALSİYUM KARBONAT OLUŞUM MEKANİZMALARI VE UYGULAMA ALANLARI
  yıldirim n., GÜRTUĞ Y., SESAL N. C.
  Marmara Fen Bilimleri Dergisi, cilt.28, ss.70-80, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 14. EVALUATION OF ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF THE LICHENS PHYSCIA AIPOLIA, XANTHORIA PARIETINA, USNEA FLORIDA, USNEA SUBFLORIDANA AND MELANOHALEA EXASPERATA
  Cobanoglu G., Sesal C., Acikgoz B., KARALTI İ.
  MODERN PHYTOMORPHOLOGY, cilt.10, ss.19-24, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)
 15. Zebra balıklarında (Danio rerio) ağır metal indüksiyonunun oksidatif stres parametrelerine etkisi.
  Kayhan F. E. , Atasayar Ünver Z., Koldemir Gündüz M., Süsleyici B., Sesal N. C.
  Journal of Fisheries Sciences, cilt.8, sa.3, ss.199-207, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)
 16. Evaluation of the antimicrobial properties of some lichens
  Çobanoğlu G., Sesal N. C. , Gökmen B., Çakar S.
  South Western Journal of Horticulture, Biology and Environment, cilt.1, ss.153-158, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 17. Sıçan Böbrek Dokusunda Endosulfan ve Malathion un Oluşturduğu Yapısal Değişiklikler
  KAYHAN F. E. , YÖN ERTUĞ N. D. , CONTUK G., Muşlu N., SESAL N. C.
  Journal of Arts and Sciences Sayı: 12, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 18. Role of angiotensin converting enzyme, paraoxonase 1 55, 192 gene polymorphisms in syndrome X and coronary heart disease.
  Sesal C., Ciloglu F., Peker I., Sayar N.
  Pakistan journal of biological sciences : PJBS, cilt.12, ss.46-51, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 19. Dose dependent effects of endosulfan and malathion on adult wistar albino rat ovaries
  YÖN ERTUĞ N. D. , KAYHAN F. E. , SESAL N. C.
  Pakistan Journal of Biological Sciences, cilt.6, ss.498-503, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 20. Dose dependent effects of endosulfactan and malathion on adult Wistar albino rat ovaries
  YÖN ERTUĞ N. D. , KAYHAN F. E. , SESAL N. C. , MN M.
  Pak. J. of Biol. Sci 12 (6): 498-503, 2009, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 21. Tip 2 diabet ve obezitede gen ontoloji ve yolak analizleri ile ekspresyon profilinin irdelenmesi
  SÜSLEYİCİ DUMAN B., KAYHAN F. E. , SESAL N. C.
  Diabet Bilimi, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 22. Obezite ve tip 2 diabette FTO geni
  KAYHAN F. E. , SESAL N. C. , SÜSLEYİCİ DUMAN B.
  Diabet Bilimi Dergisi. 6(4)158-160, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 23. Histopathological effects of malathion and endosulfan on blood cells of Wistar albino rats Rattus norvegicus
  KAYHAN F. E. , YÖN ERTUĞ N. D. , Kaymak G., SESAL N. C.
  Journal of Applied Biological Sciences, cilt.1, ss.105-108, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 24. İnsülin Direnci Patofizyolojisinde Adipokinlerin Rolü
  SESAL N. C. , SÜSLEYİCİ DUMAN B., KAYHAN F. E.
  Endokrinolojide Yönelişler Dergisi. 17(3)107-111, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 25. Miyokard İnfarktüsünde Suçlu Angiotensin Dönüştürücü Enzim Gen Polimorfizmi Olabilir mi Angiotensin Converting Enzyme Gene Polymorphism Guilty or not for Myocard Infarctus
  KAYHAN F. E. , SESAL N. C. , Peker İ.
  Sendrom Dergisi, 17(7) 63-68, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 26. Extremely Halophilic bacterial communities in Sereflikoçhisar Salt Lake in Turkey
  BİRBİR M., SESAL N. C.
  Turkish Journal of Biology, February 2003, vol. 27, no. 1, p. 7-22., 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 27. Extremely Halophilic Bacterial Communities in Şereflikoçhisar Salt Lake in Türkiye
  BİRBİR M., SESAL N. C.
  Turk Journal of Biology, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

 1. Pseudomonas aeruginosa Quorum Sensing and Biofilm Inhibition
  Sesal N. C.
  Elsevier Science, Oxford/Amsterdam , Oxford, 2019

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. Determining the Effects of Lichen Extracts on Staphylococcus aureus Quorum Sensing and Biofilm Form
  Türkmenoğlu İ., Balkan A. A. , Sesal N. C.
  International Congress of Engineering and Natural Sciences / ICENSS2021, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2021, ss.173
 2. Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus VE Candida albicans ÜZERINE FARKLI MESAFE VE SÜRELERDE UYGULANAN UV-C IŞINININ ETKILERININ BELIRLENMESI
  Başaran T. I. , TOKSÖZ O., SESAL N. C.
  Gevher Nesibe 6. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Türkiye, 15 Kasım 2020
 3. Investigation of anti-quorum sensing and anti-biofilm activities on Pseudomonas aeruginosa of Peltigera Species by lichen and endolichenic fungus specimens in vitro and in silico methods
  Balkan A. A. , Durdağı S., Sesal N. C.
  3rd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2020), Ankara, Türkiye, 19 - 20 Mart 2020, ss.565
 4. Inhibition of Pseudomonas aeruginosa Quorum Sensing and Biofilm by Endolichenic Fungi Extracts from Peltigera horizontalis Lichen
  Balkan A. A. , Durdağı S., Sesal N. C.
  3rd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2020), Ankara, Türkiye, 19 - 20 Mart 2020, ss.564
 5. Investıgatıon Of Effect Of Quorum Sensıng Actıvıty Of Achıllea Bıebersteınıı Afan. Specıes On Pseudomonas Aerugınosa
  Murcak E., GÜRBÜZ B., DOĞAN A., SOYOĞUL GÜRER Ü., SESAL N. C.
  GEVHER NESİBE 4. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, 23 - 24 Kasım 2019
 6. Achillea Biebersteinii Afan. Türünün Pseudomonas aeruginosa’nın Salt Çoğunluğu Algılama Sistemi Üzerine Etkisinin Araştırılması.
  Murcak E., Gürbüz B., Doğan A., Soyoğul Gürer Ü., Sesal N. C.
  Gevher Nesibe 4. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 23 - 24 Kasım 2019
 7. SUCUL ORTAMDA ULTRASES UYGULANMASININ Carassius auratus’un OKSİDATİFSTRES PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ
  Esmer Duruel H. E. , Kaymak G., Tartar Kızılkaya Ş., SESAL N. C. , KAYHAN F. E.
  ISPEC- ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ, 3 - 04 Mayıs 2019
 8. Determining the Effects of Lichen and Endolichenic Bacteria Extracts on Pseudomonas aeruginosa Quorum Sensing and Biofilm Form
  Başaran T. I. , Gökalsın B., Sesal N. C.
  Ulaslararası İVEK BİO Kongresi 2018, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Kasım 2018, ss.15-178
 9. Quorum Sensing and Biofilm Inhibition Properties of Ethyl Acetate Extracts of Sunflower (Helianthus annuus) Leaves against Pseudomonas aeruginosa
  Balkan A. A. , Yıldız A., Gökalsın B., Evci G., Sesal N. C.
  International IVEK BIO Congress 2018 / Uluslararası İVEK BİO Kongresi 2018, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Kasım 2018, ss.181
 10. Yeni Ftalosyanin Bileşikler ile Pseudomonas aeruginosa’ya Karşı Quorum Sensing İnhibisyonu
  ABDURRAHMANOĞLU S., ABDURRAHMANOĞLU Ş., GOKALSIN B., SESAL N. C.
  30. ULUSAL KİMYA KONGRESİ, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2018
 11. Ultrasonic irridation effects of horntype sonicator on gill tissue of goldfish (Carassius auratus).
  Esmer Duruel H. E. , SESAL N. C. , KAYHAN F. E.
  International Ecology2018 Symposium, Kastamonu, Türkiye, 19 - 23 Haziran 2018, cilt.1, ss.987
 12. Effects of nitrate and acetate stress on polyketide gene expression levels of Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav. mycobiont
  Açıkgöz B., Karaltı İ., Çobanoğlu G., Sesal N. C.
  BLAM-2018-Europe’xxs cryptogams in a changing world - 50 years of research and protection of bryophytes and lichens in Central Europe, Frankfurt, Almanya, 20 - 22 Nisan 2018, ss.46
 13. Üre ve Cacl2 nin farklı konsantrasyonlarında ürolotik bakteriler tarafından kum zeminlerde mikrobiyal CaCo3 olusumu ve sem ile görüntüleme
  GÜRTUĞ Y., SESAL N. C. , yıldırım n.
  uluslararası katılımlı 7. geoteknik sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2017, cilt.1, ss.449-460
 14. Virtual Screening of Natural Small Molecules as CCR5 Inhibitors Using Combinations of Docking, MD Simulationsand Binary QSAR Models
  TÜRKMEN İ., AKSOYDAN B., SESAL N. C. , DURDAĞI S.
  5th International Bahçeşehir University (BAU) Drug Design Congress, 19 - 21 Ekim 2017
 15. QUORUM SENSING INHIBITION EFFECTS OF NOVEL PHYTALOCYANINE COMPOUNDS AGAINST Pseudomonasaeruginosa
  ABDURRAHMANOĞLU S., ABDURRAHMANOĞLU Ş., SESAL N. C.
  5th International Bahçeşehir University (BAU) Drug Design Congress, 19 - 21 Ekim 2017
 16. Vulpinic Acid against Pseudomonas aeruginosa Quorum Sensing Systems LasIR and RhlIR
  GOKALSIN B., AKSOYDAN B., SESAL N. C.
  5th International Bahçeşehir University (BAU) Drug Design Congress, 19 - 21 Ekim 2017
 17. In Silico Analysis of Inhibition Effect of protoporphyrin IX derivatives on Quorum Sensing System of pseudomonas aeruginosa
  ABDURRAHMANOĞLU S., SESAL N. C.
  International Symposium on Synthesis and Catalysis 2017, 5 - 08 Eylül 2017
 18. Effect of Hypogymnia tubulosa Acetone Extract on Pseudomonas aeruginosa Quorum Sensing Systems and Biofilm Formation
  Uçarkuş E., GÖKALSIN B., ÇOBANOĞLU G., SESAL N. C.
  1st International Eurasian Mycology Congress-EMC2017, 3 - 05 Temmuz 2017
 19. Bursa – Alaçam Bölgesinden toplanan Cladonia rangiformis Liken Türünün Propionibacterium acnes Biyofilm Formu Üzerindeki Etkisi
  GÖKALSIN B., Berber D., ÇOBANOĞLU G., SESAL N. C.
  1st International Eurasian Mycology Congress-EMC2017, 3 - 05 Temmuz 2017
 20. Effects of light and temperature stress on polyketide gene expression levels of Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav. mycobiont
  Açıkgöz B., KARALTI İ., ÇOBANOĞLU G., SESAL N. C.
  1st International Eurasian Mycology Congress-EMC2017, 3 - 05 Temmuz 2017
 21. Ramalina calicaris Liken Türünün Propionibacterium acnes Biyofilm Formu Üzerindeki Etkisi
  GOKALSIN B., BERBER D., UÇARKUŞ E., ÇOBANOĞLU G., SESAL N. C.
  IVEK 3rd International Convention ofPharmaceuticals and Pharmacies, 26 - 29 Nisan 2017
 22. Gram Negatif Bakterilerdeki Sinyal Moleküllerini Saptamaya Yönelik Elektrokimyasal Biyosensör
  ÖZCAN Ş. M. , AKYÜZ D., KOCA A., SESAL N. C.
  IVEK 3rd International Convention ofPharmaceuticals and Pharmacies, 26 - 29 Nisan 2017
 23. Stres Koşullarının Evernia prunastri Mikobiyontunun Büyüme Oranı ve Poliketid SentezGenlerinin Ekspresyonu Üzerine Etkisi
  Acıkgöz B., Karaltı İ., Hur J. S. , Çobanoğlu G., Sesal N. C.
  IVEK 3rd International Convention ofPharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2017, ss.1095
 24. Evernia divaricata ve Platismatia glauca Liken Türlerinin Pseudomonas aeruginosa BiyofilmFormu Üzerindeki Etkinlikleri
  Uçarkuş E., Gökalsın B., Çobanoğlu G., Sesal N. C.
  IVEK 3rd International Convention ofPharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2017, ss.621
 25. Virulence Reducing Effects of Zeaxanthin and Evernic Acid on Pseudomonas aeruginosa
  GOKALSIN B., SESAL N. C.
  IVEK 3rd International Convention ofPharmaceuticals and Pharmacies, 26 - 29 Nisan 2017
 26. Açil Homoserin Laktonların Elektrokimyasal Metot ile Algılanması
  ÖZCAN Ş. M. , SESAL N. C. , KOCA A.
  2nd IVEK International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, 27 - 29 Kasım 2016
 27. The determination of ultrasonic irradiation effects and oxidative stress parameters on brain tissue of goldfish Carassius auratus
  Esmer H. E. , Kaymak G., Tartar Ş., SESAL N. C. , KAYHAN F. E.
  FABA 2016, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016
 28. Zeaxanthin as a Potential Quorum Sensing Inhibitor against Pseudomonas aeruginosa
  Gökalsın B., Aksoydan B., ERMAN B., SESAL N. C.
  4 Th international BAU Drug Design Congress, 13 - 15 Ekim 2016
 29. Electrochemical Detection of N Acyl Homoserine Lactone with TEMPO Zinc Phthalocyanine Modified Electrode
  ÖZCAN Ş. M. , KOCA A., ŞENER M. K. , SESAL N. C.
  4th International BAU Drug Design Congress, 13 - 15 Ekim 2016
 30. Inhibiting Quorum Sensing Systems of Pseudomonas aeruginosa by Extracts of Lichens Collected from Bolu Aladağlar Region
  Uçarkuş E., Gökalsın B., Çobanoğlu G., Sesal N. C.
  The 8th International Conference on Image Processing, Wavelet and Applications (IWW2016), İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2016, ss.621
 31. Determination of Total Airborne Bacterial and Escherchia coli in the Rain Water
  SESAL N. C. , feyiz t., AKKOYUNLU B. O. , DEMİR G.
  8th International Conference on Image Processing, Wavelet and Applications IWW2016, 22 - 24 Eylül 2016
 32. Antibacterial Effect of Resveratrol Against Propionibacterium acnes
  Uçarkuş E., Özcan Ş. M. , Berber B., SESAL N. C.
  8th International Conference on Image Processing, Wavelet and Applications IWW2016, 22 - 24 Eylül 2016
 33. Electrochemical Detection of N Acyl Homoserine Lactone with Non peripheral Manganese Phthalocyanine Modified Electrode
  ÖZCAN Ş. M. , KOCA A., SESAL N. C.
  8th International Conference on Image Processing, Wavelet and Applications, 22 - 24 Eylül 2016
 34. Thermostability of Oleuropein and Microencapsulated Oleuropein Determined by Biological Antioxidant Assay
  berber b., SESAL N. C.
  8th International Conference on Image Processing, Wavelet and Applications IWW2016, 22-24 September, Istanbul, Turkey, 22 - 24 Eylül 2016
 35. Evernic Acid Reduces Biofilm Formation and Virulence Gene Expression of Pseudomonas aeruginosa
  Gökalsın B., SESAL N. C.
  8th International Conference on Image Processing, Wavelet and Applications IWW2016, 22 - 24 Eylül 2016
 36. Investigation of Antifungal Activity of Carvacrol and Carvacrol Loaded Chitosan Microcapsules Against Food Borne Aspergillus sp in Different Environmental Conditions
  Berber b., SESAL N. C.
  8th International Conference on Image Processing, Wavelet and Applications IWW2016, 22 - 24 Eylül 2016
 37. Effects of Light and Humidity on Polyketide Gene Expression Levels of Evernia prunastri L
  Açıkgöz B., Gokalsın B., Hara K., KARALTI İ., SESAL N. C.
  . 8th International Conference on Image Processing, Wavelet and Applications IWW2016, 22 - 24 Eylül 2016
 38. Improvement of Sandy and Clayed Areas by Biocementatio
  Yıldırım N., GÜRTUĞ Y., SESAL N. C.
  8th International Conference on Image Processing, Wavelet and Applications IWW2016, 22 - 24 Eylül 2016
 39. Investigation of Anti Mutagenic Activity of Chitosan on Quercetin by Bacterial Reverse Mutation Ames
  berber b., SESAL N. C.
  8th International Conference on Image Processing, Wavelet and Applications IWW2016, 22 - 24 Eylül 2016
 40. ımprovement of sandy and clayey areas by biocementation
  yıldırım n., GÜRTUĞ Y., SESAL N. C.
  IWW 8th international conference on ımage processing,wavelet and applications, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2016, cilt.1
 41. application in sandy areasof biocementation formed by ureolytic bacteria
  yıldırım n., GÜRTUĞ Y., SESAL N. C.
  IWW 2016 8th international conference on image processing,wavelength and applications, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2016, ss.73
 42. The effect of CaCO3 formed by ureolytic bacterias on swelling potential of bentonite
  yidirim n., GÜRTUĞ Y., SESAL N. C.
  4th international conference on new developments in soil mechanics and geotechnical engineering, 2 - 04 Temmuz 2016
 43. Determination of AChE Enzyme Activity on Brain Tissue of Goldfish Carassius auratus Exposed to Ultrasonic Irridation
  Esmer H. E. , Kaymak G., Tartar Ş., Sesal N. C. , Kayhan F. E.
  6th World Congress of Oxidative Stress, Calsium Signaling and TRP Channells 24-27 May 2016 / Isparta - Turkey, Isparta, Türkiye, 24 - 27 Mayıs 2016, cilt.1, sa.1, ss.1
 44. Balıkesir Bölgesinden Toplanan Platismatia glauca Likenine Ait Aseton Özütünün Escherichia coli Quorum Sensing Mekanizmasına Etk
  Uçarkus E., Gökalsın b., ÇOBANOĞLU G., SESAL N. C.
  Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, 27 - 30 Kasım 2015
 45. Quorum Sensing Inhibition Properties of Evernic Acid on Pseudomonas aeruginosa
  Gökalsın B., SESAL N. C.
  Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, 27 - 30 Kasım 2015
 46. Farklı Moleküler Ağırlıklı Kitosanlardan Elde Edilen Kitosan Nanoparçacıkların Antioksidan Özelliklerinin Araştırılması
  Berber B., SESAL N. C. , KARALTI İ.
  Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, 27 - 30 Kasım 2015
 47. Acıbiber ve Hazır Pulbiberin Antioksidan Değerlerinin CUPRAC Yöntemi ile Karşılaştırılması
  Çakır S., Tarhan B., Berber B., SESAL N. C.
  Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, 27 - 30 Kasım 2015
 48. Kuersetin Mikrokapsüllerin Gıda Kaynaklı Penicillium sp ye Karşı Antifungal Özelliklerinin İncelenmesi
  Berber B., SESAL N. C. , KARALTI İ.
  Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, 27 - 30 Kasım 2015
 49. Balıkesir Bölgesinden Toplanan Liken Örneklerine Ait Özütlerin Escherichia coli Üzerindeki Antibakteriyel Etkinlikleri
  Uçarkuş E., Gökalsın B., Yıldırım N., Açıkgöz B., ÇOBANOĞLU G., SESAL N. C.
  2. İVEK Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Kasım 2015, ss.235
 50. Balıkesir Bölgesinden Toplanan Platismatia glauca Likenine Ait Aseton Özütünün Escherichia coli Quorum Sensing Mekanizmasına Etkisi
  Uçarkuş E., Gökalsın B., ÇOBANOĞLU G., SESAL N. C.
  2. İVEK Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Kasım 2015, ss.243
 51. Antibacterial Activity of Extracts of Some Lichen Species On Escherichia coli PSB401
  Uçarkuş E., ÇOBANOĞLU G., SESAL N. C.
  International Congress on Applied Biological Sciences (ICABS), Üsküp, Makedonya, 16 - 20 Eylül 2015, ss.92
 52. Determination of Mineral Nutrient and Heavy Metal Accumulation Status of Colchicum bivonae Guss from Abant Bolu Turkey
  ÖZYİĞİT İ. İ. , Karadeniz S., Tabanlı F., Vatansever R., Uras M. E. , Yalçın İ. E. , SESAL N. C. , DEMİR G.
  International VI. Balkan Botanical Congress, 14 - 18 Eylül 2015
 53. The Effects of Ultrasound Application on Green Algae Chlorella variabilis
  Esmer H. E. , Kayhan F. E. , Sesal N. C. , Çakmak T., Gökalsın B.
  1st INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES, Skopje, Makedonya, 16 - 20 Eylül 2015, cilt.1, sa.1, ss.1-5
 54. Determination of Mineral Nutrient and Heavy Metal Accumulation Status of Cochicum bivonae Guss from Abant Turkey
  ÖZYİĞİT İ. İ. , karadeniz S., tabanlı f., vatansever r., Uras M. E. , Yalçın İ. E. , SESAL N. C. , DEMİR G.
  Turkey Balkan Botanical Congress, 14 - 18 Eylül 2015
 55. Evernia divaricata Likenine Ait Sekonder Metabolitlerin ve Fragmentlerin Staphylococcus aureus ve Enterococcus faecalis Bakteri Türleri Üzerindeki Antibakteriyel Etkinliği
  Uçarkuş E., ÇOBANOĞLU G., SESAL N. C.
  2. Ulusal Mikoloji Günleri, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2015, ss.89
 56. Bazı Liken Türlerine Ait Sekonder Metabolitlerin Escherichia coli PSB401 Bakterisi Üzerindeki Antibakteriyel Etkisi
  SESAL N. C. , ÇOBANOĞLU G.
  2. Mikoloji Günleri, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2015
 57. Biberiye Yüklü Mikrokapsüllerin Gıdalardan İzole Edilen Funguslara Karşı Antifungal Özelliklerinin Araştırılması
  SESAL N. C. , kara i.
  2. Mikoloji Günleri, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2015
 58. Ağız Patojenleri Üzerine Kitosan ve Kitosan Nano mikroparçacıkların Antibakteriyel Etkilerinin Araştırılması
  SESAL N. C. , BERBER B.
  XXXVI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Türkiye, 12 - 14 Kasım 2014
 59. Pseudomonas aeruginosa Cezbedici Kovucu Mekanizması Üzerine Liken Sekonder Metabolitlerinin Anti Biyofilm Etkisinin In siliko Ortamda İncelenmesi
  SESAL N. C. , AKSOYDAN B.
  XXXVI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Türkiye, 12 - 14 Kasım 2014
 60. Liken Sekonder Metabolitlerinin Pseudomonas aeruginosa Antimikrobiyal Peptit Mekanizmasına Etkisinin In siliko ve In vitro Ortamda İncelenmesi
  SESAL N. C.
  XXXVI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Türkiye, 12 - 14 Kasım 2014
 61. Liken Sekonder Metabolitlerinin Pseudomonas aeruginosa Aljinat Biyosentezi Mekanizmasına Anti Biyofilm Etkisinin In siliko Ortamda İncelenmesi
  SESAL N. C. , Busecan A.
  XXXVI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Türkiye, 12 - 14 Kasım 2014
 62. In siliko Ortamda Liken Sekonder Metabolitlerinin Pseudomonas aeruginosa Fosfat Limitasyonu Mekanizmasına Etkisinin Araştırılması
  SESAL N. C. , Busecan A.
  XXXVI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Türkiye, 12 - 14 Kasım 2014
 63. Farklı Ortam Koşullarında Kuersetin ve Kitosan ile Mikrokaplanmış Kuersetinin Gıda Kaynaklı Fusarium sp ye Karşı Antifungal Özelliklerindeki Değişimlerin İncelenmesi
  SESAL N. C. , BERBER B.
  XXXVI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Türkiye, 11 - 13 Kasım 2014
 64. Kuersetin ve Kitosan Mikroenkapsule Edilmiş Kuarsetinin Aspergillus niger Üzerindeki Antifungal Özelliklerinin Karşılaştırılması
  BERBER B., SESAL N. C. , KARALTI İ.
  1. Ulusal Mikoloji Günleri, Türkiye, 14 - 16 Eylül 2014
 65. Ramalina farinacea ve Ramalina fraxinea Liken Türlerinin Anti Quorum Sensing Özelliklerinin Raportör Suş Üzerinde Gösterilmesi
  TAHİROĞLU U., SESAL N. C. , ÇOBANOĞLU G., KARALTI İ.
  1. Ulusal Mikoloji Günleri, Türkiye, 14 - 16 Eylül 2014
 66. Çeşitli Bahçe Bitkilerinin Candida cinsi Mayalar Üzerine Antifungal Etkisi
  YILDIRIM N., BERBER B., SESAL N. C.
  1. Ulusal Mikoloji Günleri, Türkiye, 14 - 16 Eylül 2014
 67. Farklı Maya Türleri Üzerinde Kitosan Nanoparçacıkların Antifungal Etkisi
  BERBER B., SESAL N. C.
  1. Ulusal Mikoloji Günleri, Türkiye, 14 - 16 Eylül 2014
 68. Bazı Liken Türlerinin Havuzlarda Bulunan Patojen Mikroorganizmalar Üzerinde Antibakteriyel Etkinliği
  Ummügülsüm T., Özge K., KARALTI İ., ÇOBANOGLU G., SESAL N. C.
  22. Ulusal Biyoloji Kongres, Türkiye, 23 - 25 Haziran 2014
 69. Bazı Patojen Mikroorganizmalar Üzerine Liken Türlerinin Antibakteriyel Etkinliği
  TAHİROĞLU U., KEKEÇ Ö., KARALTI İ., ÇOBANOĞLU G., SESAL N. C.
  22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Türkiye, 23 - 25 Haziran 2014
 70. Kistik Fibrozis Enfeksiyonunda Pseudomonas aeruginosa Açil Homoserin Lakton Sentaz LasR Proteininin İnhibisyonu
  AKSOYDAN B., SESAL N. C.
  22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Türkiye, 23 - 25 Haziran 2014
 71. Ultrases Uygulamasının Kitosan Nanoparçacıklarının Boyut ve Zeta Potansiyeline Etkilerinin Araştırılması
  Buse B., Buşranur T., SESAL N. C.
  22. Ulusal Biyoloji Kongres, Türkiye, 23 - 25 Haziran 2014
 72. Diş Üzerinde Oluşan Dental Plağın Elektrikli Ultrasonik Diş Fırçaları Kullanılarak Uzaklaştırılması
  SESAL N. C. , ÖNER ÖZDAŞ D., Özge K.
  22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Türkiye, 23 - 25 Haziran 2014
 73. Inhibition of Acyl Homoserine Lactone Synthase LasI Protein of Pseudomonas aeruginosa In Cystic Fibrosis Infection
  Aksoydan B., SESAL N. C.
  Uluslararası Bahçeşehir Üniversitesi İlaç Dizayn Kongresi, 23 - 25 Haziran 2014
 74. Ultrases Uygulamasıyla Kitosan Nano Parçacık Sentezi Antibakteriyel ve Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi
  BERBER B., SESAL N. C.
  22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Türkiye, 23 - 25 Haziran 2014
 75. Kutanöz Patojenlere Karşı Kitosan Nanoparçacıkların Antimikrobiyal Etkisinin Araştırılması
  SESAL N. C. , Merve K., Buse B.
  22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Türkiye, 23 - 25 Haziran 2014
 76. Sıcaklık ve pH streslerinin Pseudomonas aeruginosa PA01 Suşunun Biyofilm Genlerinin Anlatımı Üzerine Etkinliğinin Real Time PCR ile Belirlenmesi
  ÖZGE K., KAYHAN F. E. , KARALTI İ., SESAL N. C.
  22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Türkiye, 23 - 25 Haziran 2014
 77. Stevia rebaudiana Bertoni nın Büyümesi ve Steviol Glikozit Üretimi Üzerine Kitosan ve Kitosan Nanoparçacıklarının Etkilerinin Araştırılması
  SESAL N. C. , BERBER B., GÖKALSIN B.
  22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Türkiye, 23 - 25 Haziran 2014
 78. Toothbrush storage habits of University Students
  ÖNER ÖZDAŞ D., SESAL N. C.
  IADR Genel Kongresi, Cape Town, Güney Afrika, 16 - 18 Haziran 2014
 79. Organik Kozmetiğe Yeni Bir Yaklaşım Kitosan Nanoparçacıklar
  Merve K., Buse B., Çakır S., TARHAN B., SESAL N. C.
  Kozmetik Kimyası, Üretimi Standardizasyonu Kongresi, Türkiye, 10 - 12 Şubat 2014
 80. Kitosan Nanoparçacıkların Sentezi ve Antimikrobiyal Aktivitesinin Araştırılması
  BERBER B., KOSKUN M., ÇAKIR S., TARHAN B., SESAL N. C.
  Kozmetik Kimyası, Üretimi Standardizasyonu Kongresi, Türkiye, 10 - 12 Şubat 2014
 81. Akdeniz Midye lerinden Mytilus galloprovincialis İzole edilen Gram Negatif Bakterilerin Ağır Metal Dirençliliklerinin Tespiti
  GÜLDÜR S., KAYHAN F. E. , SESAL N. C.
  Su Ürünleri Sempozyumu, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2013
 82. Biosensor production for foodborn pathogen salmonella enteritidis
  SÜNER S., ARĞA K. Y. , SESAL N. C.
  The International Congress on Bioinformatics and Biomics, 18 - 22 Mayıs 2011
 83. The antimicrobial and the antifungal effects of some lichens with a potential medical and economic use in Turkey
  ÇOBANOĞLU G., SESAL N. C. , Aydın Y., Özeren Morgan M., SEVEROĞLU Z.
  IVth International Congress of Ethnobotany (ICEB 2005), İstanbul, Türkiye, 21 - 26 Ağustos 2005, ss.143-146

Akademik İdari Deneyim

2018 - Devam Ediyor Merkez Müdür Yardımcısı Marmara Üniversitesi, Rektörlük
2014 - Devam Ediyor Farabi Koordinatörü Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Verdiği Dersler

İmmobilize Enzimler ve Biyosensör Teknolojisi, Yüksek Lisans, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
Biyofizik, Lisans, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
Moleküler Ekoloji, Doktora, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
Proje Yazım Teknikleri, Yüksek Lisans, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
Enzimoloji, Lisans, 2018 - 2019

Yönetilen Tezler

Sesal N. C. , Liken Özütlerinin Staphylococcus aureus Quorum Sensing Mekanizması ve Biyofilm Formu Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans, İ.Türkmenoğlu(Öğrenci), Devam Ediyor
Sesal N. C. , Pseudomonas aeruginosa Quorum Sensing İnhibitörü Liken Sekonder Metabolitlerinin ve İnhibisyon Mekanizmalarının Belirlenmesi, Doktora, B.GÖKALSIN(Öğrenci), Devam Ediyor
Gürbüz B., Sesal N. C. , Bazı Achillea Türlerinden Elde Edilen Bitki Ekstraktlarının Salt Çoğunluğu Algılama Sistemini İnhibe Edici Özelliklerinin, Antimikrobiyal, Antibiyofilm ve Antioksidan Aktivitelerinin Araştırılması, Yüksek Lisans, E.(MURCAK)(Öğrenci), 2020
Durdağı S., Sesal N. C. , Peltigera Cinsine Ait Liken ve Endolikenik Fungus Örneklerinin Pseudomonas aeruginosa Üzerine Anti-Quorum Sensing ve Anti-Biyofilm Etkinliklerinin in vitro ve in siliko Yöntemlerle İncelenmesi, Yüksek Lisans, A.Ali(Öğrenci), 2020
Sesal N. C. , Liken ve Endolikenik Bakteri Özütlerinin Pseudomonas aeruginosa Quorum Sensing Mekanizması ve Biyofilm Formu Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans, T.IRMAK(Öğrenci), 2019
Sesal N. C. , Liken ve endolikenik bakteri özütlerinin Pseudomonas aeruginosa quorum sensing mekanizması ve biyofilm formu üzerine etkilerinin belirlenmesi, Yüksek Lisans, T.IRMAK(Öğrenci), 2019
Özyiğitoğlu G., SESAL N. C. , Bolu-Aladağlar bölgesinden toplanan liken türlerinin pseudomonas aerugınosa Quorum Sensing mekanizması ve biyofilm formu üzerine etkisi, Yüksek Lisans, E.UÇARKUŞ(Öğrenci), 2017
KOCA A., SESAL N. C. , Açil homoserin lakton moleküllerinin elektrokimyasal metod ile algılanması, Yüksek Lisans, Ş.MARAL(Öğrenci), 2017
Özyiğitoğlu G., Sesal N. C. , Bazı liken sekonder metabolitlerin sentezinde poliketid sentez (PKS) genlerinin ve ekspresyonlarının potansiyel etkilerinin belirlenmesi, Doktora, B.AÇIKGÖZ(Öğrenci), 2017
Sesal N. C. , Antimikrobiyal ve antioksidan özelliğe sahip bazı fitokimyasalların kitosan ile mikro/nanoenkapsülasyonu, Yüksek Lisans, B.BERBER(Öğrenci), 2016
GÜRTUĞ Y., SESAL N. C. , Ürolitik bakterilerin zemin iyileştirme uygulamalarında kullanımlarının araştırılması, Yüksek Lisans, N.YILDIRIM(Öğrenci), 2016
Sesal N. C. , Quorum sensing inhibisyonunun Pseudomonas aeruginosa'da floresan ışıma ve kRT-PZR yöntemleri kullanılarak kantitatif olarak karşılaştırılması, Yüksek Lisans, B.GÖKALSIN(Öğrenci), 2015
KAYHAN F. E. , SESAL N. C. , İstanbul ili Anadolu yakası doğal kaynak sularının kimyasal ve bakteriyolojik analizleri, Yüksek Lisans, S.GÜLTEKİN(Öğrenci), 2015
KAYHAN F. E. , SESAL N. C. , Pseudomonas aeruginosa pao1 suşunda sıcaklık, pH ve klor streslerine karşı biyofilm oluşumunu tetikleyen genlerin etkinliğinin real-time PCR yöntemi ile belirlenmesi, Yüksek Lisans, Ö.KEKEÇ(Öğrenci), 2014
Kayhan F. E. , SESAL N. C. , Kitosan nano-parçacıkların pseudomonas aeruginosa üzerine antibakteriyel etkisinin in silico ve in vitro ortamlarda incelenmesi, Yüksek Lisans, B.AKSOYDAN(Öğrenci), 2014

Bilimsel Danışmanlıklar

Malatya Pazarı, Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık, Marmara Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Türkiye, 2018 - Devam Ediyor
Nanomik, Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık, Marmara Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Türkiye, 2014 - 2015
Diş Üzerinde Oluşan Dental Plağin Elektrikli Ultrasonik Diş Firçalari Kullanilarak Uzaklaştirilmasi , Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık, Marmara Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Türkiye, 2013 - 2014

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Sesal N. C. , 7th international bau drug design congress, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, İstanbul, Türkiye, Aralık 2019
Sesal N. C. , Biotechnological Application of Lichen Mycobionts and Endolichenic Fungi, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, İstanbul, Türkiye, Mart 2019
Sesal N. C. , 6th international bau drug design congress, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, İstanbul, Türkiye, Aralık 2018
Sesal N. C. , 5th international bau drug design congress, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, İstanbul, Türkiye, Aralık 2017
Sesal N. C. , 4th International BAU Drug Design Congress, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Türkiye, Ekim 2016
Özyiğitoğlu G., Sesal N. C. , LİKEN KÜLTÜRÜ YÖNTEM VE UYGULAMALARI ÇALIŞTAYI, Çalıştay Organizasyonu, İstanbul, Türkiye, Ağustos 2015

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

Grup De Biotecnologia Molecular İ Industrial Edifici Gaia, Universitat Politècnica de Catalunya, Spain, http://gbmi.upc.edu , 2019 - Devam Ediyor
Department Of Biological Production, Akita Perfectoral University, Japan, https://www.akita-pu.ac.jp/language/EN/, 2017 - Devam Ediyor
Ricercatore Consiglio Nazionale Delle Ricerche Istituto Di Chimica Biomolecolare (Icb), CNR, Italy, https://www.icb.cnr.it/, 2017 - Devam Ediyor
Korean Lichen Research İnstitude, Suncheon University, South Korea, https://www.scnu.ac.kr/eng/main.do, 2016 - Devam Ediyor

Akademik Dolaşım Faaliyetleri

İkili İşbirliği Anlaşması, Proje Kapsamında Bilimsel Araştırma, Sunchon University, Güney Kore, 2019 - 2019
İkili İşbirliği Anlaşması, Proje Kapsamında Bilimsel Araştırma, Akita University, Japonya, 2019 - 2019
İkili İşbirliği Anlaşması, Proje Kapsamında Bilimsel Araştırma, Akita University, Japonya, 2018 - 2018
İkili İşbirliği Anlaşması, Proje Kapsamında Bilimsel Araştırma, CNR Napoli, İtalya, 2018 - 2018
İkili İşbirliği Anlaşması, Proje Kapsamında Bilimsel Araştırma, Sunchon university, Güney Kore, 2017 - 2017
İkili İşbirliği Anlaşması, Proje Kapsamında Bilimsel Araştırma, CNR Napoli, İtalya, 2017 - 2017
İkili İşbirliği Anlaşması, Çalıştay, Sunchon University, Güney Kore, 2016 - 2016

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

İstanbul Ticaret Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2017
İstanbul Ticaret Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2017
Asian lichens biodiversity and usefulness , Davetli Konuşmacı, Suncheon, Güney Kore, 2016

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):166
h-indeksi (WOS):7

Davetli Konuşmalar

Patentlerin Türkiye'deki yeri, Konferans, Destek Patent, Türkiye, Kasım 2019
Proje Yazım Teknikleri, Konferans, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye, Şubat 2018
Hibe fırsatlarıyla tanışma, Seminer, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Türkiye, Aralık 2017
Hibe Fırsatlaıyla Tanışma- 2, Seminer, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Türkiye, Mayıs 2017
lİchen, Konferans, Diğer Kurumlar, Güney Kore, Temmuz 2016

Araştırma Alanları

Yaşam Bilimleri

Girişimcilik Faaliyetleri

Limited, SESAL LABORATUVAR ARGE VE DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 08 Haziran 2020, Kurucu Sahibi

Tanıtım ve Temsil Faaliyetleri

Kurumsal Temsil, Sanayi Bakanlığı, Türkiye, İstanbul, 2018 - 2020

Akademi Dışı Deneyim

Bakanlık, Marmara Üniversitesi