Education Information

Education Information

 • 1996 - 2002 Doctorate

  Sakarya University, Instıtute Of Socıal Scıences, Sosyoloji , Turkey

 • 1990 - 1996 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Department Of Economics, Turkey

 • 1985 - 1989 Undergraduate

  Istanbul University, Faculty Of Literature, Department Of History, Turkey

Dissertations

 • 2002 Doctorate

  XVI. ve XVII. yüzyıl ıslahatnamelerine göre Osmanlılarda siyaset ve toplum düşüncesi

  Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji (Yl) (Tezli)

 • 1996 Postgraduate

  Siyasetnamelere göre XVI. ve XVII. yüzyıllarda Osmanlılarda iktisadi düşünce

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı