Education Information

Education Information

 • 1999 - 2004 Doctorate

  Marmara University, Faculty of Arts and Sciences, Physics, Turkey

 • 1992 - 1996 Post Graduate

  Marmara University, Faculty of Arts and Sciences, Physics, Turkey

 • 1986 - 1991 Under Graduate

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Gaziantep Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Pr., Turkey

Dissertations

 • 2004 Doctorate

  Granüler magnetik filmlerde ferromagnetik rezonans (FMR) incelemeleri

  Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü

 • 1996 Post Graduate

  Atmosferik kirletici gaz ve parçacıkların ölçüm ve analizi

  Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü