Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

High school students’ experiences with emergency remote teaching

Journal of Educational Technology & Online Learning, vol.5, no.1, pp.105-127, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

SOSYOBİLİMSEL MUHAKEME YETENEĞİ ÖLÇEĞİ: TÜRKÇEYE UYARLAMA, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.20, no.79, pp.1060-1078, 2021 (Other Refereed National Journals)

An Intellectual Man: Norman George Lederman

Journal of Turkish Science Education, vol.18, no.1, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortaokul Ögrencilerinin Bilimsel Sorgulama Görüsleri: Cinsiyet, Sınıf Düzeyi veOkul Türü Degiskenlerinin Incelenmesi

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.49, pp.162-189, 2020 (National Refreed University Journal)

Sosyobilimsel Konuların Öğretimine Yönelik Pedagojik Bir Model Önerisi

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, vol.9, pp.1, 2019 (National Refreed University Journal)

Teaching Evolution Self-Efficacy Scale: The Development, Validation and Reliability Study

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, pp.241-260, 2018 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Biyoloji Ögretmenlerinin Sosyobilimsel Konularla ile Ilgili Anlayısları.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.30, pp.833-860, 2017 (National Refreed University Journal)

Educational Reforms as Paradigm Shifts: Utilizing Kuhnian Lenses for a Better Understanding of the Meaning of, and Resistance to, Educational Change

International Journal of Environmental and Science Education, vol.6, pp.251-266, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmenlerin İşlevsel Paradigmaları ve Eğitim Reformu

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2010 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyobilimsel Muhakeme Yeteneklerinin Araştırılması

2nd International Congress on Seeking New Perspectives in Education, İstanbul, Turkey, 26 - 28 October 2019

Ortaokul 5.,6., ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Sorgulama Anlayışları

13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Denizli, Turkey, 4 - 06 October 2018

Biyoloji Öğretmenlerinin Sosyobilimsel Konularla İlgili Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi

13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Denizli, Turkey, 4 - 06 October 2018

Biyoloji Öğretmenlerinin SosyobilimselKonular ile İlgili Yaklaşımları

13th International Balkan Education and Science Congress, 6 - 08 September 2018

Ortaokul 5.,6., ve 7. Sınıf Ögrencilerinin Bilimsel Sorgulama Anlayısları.

13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Egitimi Kongresi, Denizli, Turkey, 4 - 07 October 2018, pp.45

Biyoloji Ögretmenlerinin SosyobilimselKonular ile Ilgili Yaklasımları.

13th International Balkan Education and Science Congress, Edirne, Turkey, 3 - 07 September 2018, pp.541-546

International CollaborativeInvestigation of High School Students’ Understandingsof Scientific Inquiry – A Follow Up Study.

National Association for Research in Science Teaching, Georgia, United States Of America, 5 - 08 March 2018, pp.65

Teachers’ Pedagogical Content Knowledge For Socioscientific Issues.

National Association for Research in Science Teaching (, Georgia, United States Of America, 1 - 05 April 2018, pp.117

Understanding of Scientific Inquiry: An International Colloborative investigation of seventh grade students.

European Science Education Research Association, Dublin, Ireland, 14 - 18 August 2017, pp.118

Examining Turkish Biology Teachers’ Pedagogical Content Knowledge For Socioscientific Issues.

European Science Education Research Association, Dublin, Ireland, 14 - 18 August 2017, pp.88

The Development of A Learning And Teaching Framework For SSI Based Science Education.

14th International History, Philosophy and Science Teaching (IHPST) Biennial Conference, Ankara, Turkey, 12 - 15 June 2017, pp.54

Evolution Teaching Self Efficacy Scale: Validityand Reliability Study.

International Conference on Education in Mathematics, Science Technology, Aydın, Turkey, 18 - 21 May 2017, pp.111-114

EVOLUTION TEACHING SELF EFFICACY SCALE: VALIDITYAND RELIABLITY STUDY

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology, 18 - 20 May 2017

International Collaborative Investigation of Beginning Seventh Grade Students’ Understandings of Scientific Inquiry.

National Association for Research in Science Teaching, Texas, United States Of America, 16 - 20 April 2017, pp.35-36

Does it Matter to be Informed - Naive or not? An Example of Professional Development Program about NOS

National Association for Reseacrh in Science Teaching, Texas, United States Of America, 16 - 22 April 2017, pp.63

Bilimin Doğası Öğretimi için İçeriğe Özgü Etkinlik Geliştirilmesi

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016

Sosyobilimsel Konularla ilgili Pedagojik Alan Bilgisi Enstrümanının Geliştirilmesi

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016

An Instrument to Assess Pedagogical Content Knowledge for Socioscientific Knowledge PCK SSI.

International Organiation for Science and Technology Education, Braga, Portugal, 15 - 19 June 2016, pp.35

The development of an instrument for assessing pedagogical content knowledge for socioscientific knowledge PCK SSI.

National Association for Research in Science Teaching (Özet Bildiri/)(Yayın No:2794072) 18. HAN ÇIGDEM,IREZ OSMAN S, Maryland, United States Of America, 13 - 17 April 2016, pp.22

Assessing teachers competencies in teaching nature of scientific knowledge through educational critical scenarios

The National Association for Research in Science Teaching, Illinois, United States Of America, 15 - 19 April 2015, pp.54

Eğitimsel Değişim ve Öğretmenlerin Kişisel Teorileri

21. Ulusal Egitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 10 - 12 June 2012

Bilimsel Devrimler Olarak Eğitim Reformları

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 9 - 11 September 2010

Educational Reforms as Paradigm Shifts Utilizing Kuhnian Lenses to Understand Teacher Resistance to Educational Reform.

XIV. International Organization for Science and Technology, Ljubljana, Slovenia, 13 - 17 June 2010, pp.560-571

Books & Book Chapters

SOSYOBİLİMSEL KONULAR HAKKINDA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERLE YAPILAN ÇALIŞMALAR

in: Sosyobilimsel Konular , Dr. Öğr. Üyesi Ayşe YENİLMEZ TÜRKOĞLU Doç. Dr. Dilek KARIŞAN, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.427-441, 2021

BİLİMİN DOĞASI VE SOSYOBİLİMSEL KONULAR

in: Sosyobilimsel Konular, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe YENİLMEZ TÜRKOĞLU Doç. Dr. Dilek KARIŞAN, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.193-205, 2021

Nitel veri analizi yaklaşımları

in: Eğitimde araştırma yöntemleri, Erkan Dinç, Kasım Kıroğlu, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.643-656, 2021

Bilimin Doğası ve Öğretimi

in: Fen Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları, Behiye AKÇAY, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.400-420, 2019

Fen Egitiminde Sosyobilimsel Konular

in: Fen Bilimleri Öğretimi, Mutlu Pınar Demirci Güler, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.100-120, 2017

Fen Bilimleri Egitiminde Bilimin Dogası ve Bilim Tarihi

in: Fen Bilimleri Öğretimi, Mutlu Pınar Demirci Güler, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.50-80, 2017